Chcete dostať zdarma ponuku na separátor od našej firmy?
Samozrejme chcem

Magnetické vlastnosti

Postup merania magnetickej indukcie

Meriame štandardným gaussmetrom MAGSYS (použitá flexibilná transverzálna sonda hrúbky 0,75 mm) v mieste s konštrukčne najvyššou magnetickou indukciou – v mieste pólových nástavcov resp. v najnižšom bode oblúku magnetického obvoduPosunovaním sondy kolmo na os magnetu nájdeme najväčšiu hodnotu magnetickej indukcie a tu vykonáme meranie.

Meranie 3x opakujeme a vypočítame priemernú magnetickú indukciu.

Meranie je možné vykonávať v jednotke Tesla, aj Gauss.

Prevod jednotiek: 1 T = 10000 G

Postup merania odtrhovej sily magnetických separátorov

Meriame lešteným oceľovým etalonom o priemeru 10 mm a výške 20 mm vyrobeným z ocele 11.523. Etalon upevníme na tenzometer. Etalon upneme na magnetický separátor. Meranie je vykonané v mieste s konštrukčne najvyššou odtrhovou silou – v mieste pólových nástavcov resp. v najnižšom bode oblúku magnetického obvodu.

Po upnutí etalonu plynulým ťahom od separátoru odťahujeme tenzometer do tej doby, než dôjde k odtrhnutiu etalonu od separátoru. Zaznamenáme silu, pri ktorej došlo k odtrhnutiu etalonu. Meranie 3x opakujeme a vypočítame priemernú odtrhovú silu.

Prevod jednotiek: 10 N = cca 1 kg.

Chyba merania

Meranie magnetickej indukcie je robené s toleranciou ± 500 G

Meranie odtrhovej sily je robené s toleranciou ± 10 N.

Stálosť merania

Garantujeme stálosť magnetických vlastností zariadenia v prípade, že nie je prekročená maximálna pracovná teplota magnetu.

Stupne magnetickej indukcie a odtrhovej sily

Magnetické separátory vyrábame v 6 stupňoch magnetickej indukcie a odtrhovej sily. Obe veličiny uvádzame v meraní na magnetickom jadre aj na povrchu nerezovej trubice, ktorá magnety chráni pred poškodením a je v styku so separovaným materiálom.

Stupeň 1

 • Magnetická indukcia na jadre: 10.400 G
 • Odtrhová sila na jadre: 133 N
 • Magnetická indukcia na plášti: 7.400 G
 • Odtrhová sila na plášti: 100 N

Stupeň 2

 • Magnetická indukcia na jadre: 13.000 G
 • Odtrhová sila na jadre: 100 N
 • Magnetická indukcia na plášti: 9.300 G
 • Odtrhová sila na plášti: 68 N

Stupeň 3

 • Magnetická indukcia na jadre: 11.800 G
 • Odtrhová sila na jadre: 147 N
 • Magnetická indukcia na plášti: 8.800 G
 • Odtrhová sila na plášti: 117 N

Stupeň 4

 • Magnetická indukcia na jadre: 14.500 G
 • Odtrhová sila na jadre: 118 N
 • Magnetická indukcia na plášti: 10.200 G
 • Odtrhová sila na plášti: 93 N

Stupeň 5

 • Magnetická indukcia na jadre: 15.300 G
 • Odtrhová sila na jadre: 158 N
 • Magnetická indukcia na plášti: 10.500 G
 • Odtrhová sila na plášti: 125 N

Stupeň 6

 • Magnetická indukcia na jadre: 17.000 G
 • Odtrhová sila na jadre: 129 N
 • Magnetická indukcia na plášti: 12.200 G
 • Odtrhová sila na plášti: 106 N

Stupne magnetickej indukcie a odtrhové sily magnetických tyčí

Magnetické tyče vyrábame v 3 stupňoch magnetickej indukcie a odtrhovej sily – hodnoty sú rôzne pre tyče priemerov 25 a 30 mm. Obe veličiny uvádzame v meraní na povrchu nerezovej trubice, ktorá magnety chráni pred poškodením a je v styku so separovaným materiálom.

Magnetická tyč Ø 25 mm:

Stupeň I

 • Magnetická indukcia na plášti: 6.300 G
 • Odtrhová sila na plášti: 67 N

Stupeň II

 • Magnetická indukcia na plášti: 6.800 G
 • Odtrhová sila na plášti: 88 N

Stupeň III

 • Magnetická indukcia na plášti: 10.300 G
 • Odtrhová sila na plášti: 59 N

Magnetická tyč Ø 30 mm:

Stupeň I

 • Magnetická indukcia na plášti: 8.900 G
 • Odtrhová sila na plášti: 108 N

Stupeň II

 • Magnetická indukcia na plášti: 8.100 G
 • Odtrhová sila na plášti: 90 N

Stupeň III

 • Magnetická indukcia na plášti: 10.600 G
 • Odtrhová sila na plášti: 78 N