Magnetických separátorov je na trhu veľký počet, ale ak sa špecializujete na výrobu, kde pracujete s tekutými zmesami a inými tekutinami, potom by ste si mali vybrať magnetický separátor MF, inými slovami, prietokový separátor tzv. magnetických filtrov s ručným čistením. Tie sú pre tento typ výroby najlepšie a najobľúbenejšie.

Tekuté médium, ktoré je určené k separácii, je buď tlakom v potrubí tlačené cez separátor, alebo médium preteká cez separátor, voľným prietokom bez tlaku. Tento typ separátoru môže byť nainštalovaný do zvislej aj do vodorovnej polohy prietokového potrubia. Naša firma používa uzatvorené magnetické jadrá v krycích trubiciach, čím je zaručená ich ochrana proti negatívnym účinkom agresívneho prostredia.

Tieto separátory nájdeme v priemyselných odvetviach, ako je strojársky, keramický, chemický a potravinársky. Priemysel potravín – tekuté produkty a medziprodukty.

V neposlednej rade záleží na cieli, na čo chcete separátor použiť. Jednak to môže byť snaha predísť poškodeniu výrobnej technológie feromagnetickými časticami. V tomto prípade je separátor umiestnený už v priebehu spracovania médií, a to pred tými technologickými jednotkami, ktoré je potrebné chrániť. Potom môže byť použitý za účelom čistoty výsledného produktu. V tom prípade býva separátor umiestnený na samotnom konci, ale tiež býva umiestnený už v priebehu výrobného procesu na viacerých miestach.

Separátory MF sú štandardne vyrobené z nerezovej ocele 1.4301. Naša firma je schopná vyrobiť separátor aj do kyselého, alebo agresívneho prostredia, podľa potrieb zákazníka, v materiáloch 1.4404, nebo 1.4571.

Princíp čistenia magnetického separátoru MF s ručným čistením

Separátor je tvorený z tela, komponentov a pripojovacích prvkov. Telo má tvar trubky a je pevne primontované k potrubiu pomocou pripojovacích prvkov. V tele separátoru dochádza k samotnej separácii. Jeho veľkosť sa odráža na mnohých faktoroch, ktoré sú špecifické pre výrobu, v ktorej sa separátor bude používať. Je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k zníženiu prietoku separovaného média, alebo zmene prevádzkových podmienok.

Naozaj sa vyplatí separátory používať? Určite áno, tu je prečo:

  • V nemenovanej firme na výrobu ložisiek do bicyklov bol použitý automatický prietokový separátor. Tento prístroj predĺžil životnosť obrábacej emulzie o celých 32 %.
  • Automatický prietokový separátor vo firme na výrobu pružín odstránil za 4 dni 3 kilogramy železných častíc (0,75 kg denne) a kompletne vyčistil potrubie.
  • V konkrétnej aplikácii v automobilovom priemysle odstraňuje pri strojárskej výrobe ručný magnetický separátor 800 g železných častíc za 12 hodín.

 

Pre odbornú pomoc a konzultáciu sa preto neváhajte obrátiť na najväčšieho výrobcu magnetických separátorov v ČR, našu firmu MAGSY.