Chcete dostať zdarma ponuku na separátor od našej firmy?
Samozrejme chcem
Pre suché zmesi
Pre tekuté zmesi
Ostatné typy magnetických separátorov
Ostatné odkazy

Magnetická doska

Magnetická doska (MD) nad pásový dopravník je ideálne riešenie pre separáciu malého množstva feromagnetických nečistôt väčších rozmerov z ľahko prestupných materiálov behom ich prepravy na pásovom dopravníku. Umiestnenie magnetickej dosky sa väčšinou obíde bez zásahu do konštrukcie dopravníku.

Příklady použití

Podrobnější info

Priemyslové odvetvia použitia magnetických dosiek

Magnetické dosky MD sú vhodné všade tam, kde prevláda preprava materiálu pomocou pásových dopravníkov a množstva ferromagnetických nečistôt neprekračuje únosnú medz pre ručné čistenie. Pre materiál s väčším množstvom kovových nečistôt doporučujeme použitie magnetického separátoru nad dopravník s automatickým čistením.

V prípade vysokej vrstvy separovaného materiálu alebo jeho horšej prestupnosti je vhodné doplniť pásový dopravník magnetickým hnacím valcom, ktorý zaistí separáciu z dolných vrstiev materiálu.

Odvetvia použitia

 • ochrana spracovateľskej technológie (drtiče, triediče) pri ťažbe nerastných surovín
 • triedenie poľnohospodárskych produktov (zemiaky, repa, cibuľa atď.)
 • recyklácia a spracovanie odpadu
 • ďalšie priemyselné odvetvia, kde je prepravovaný dobre prestupný materiál

Čiastočne obmedzujúcim faktorom pre použitie magnetickej dosky je maximálna rýchlosť dopravníkového pásu, ktorá by u štandardných dosiek nemala prekročiť 1,5 m/s. V prípade väčšej rýchlosti vyrobíme na mieru dosku garantujúcu požadovanú efektivitu separácie.

 

Oblasti použitia v priemyselných prevádzkach

 

 1. Separácia na ochranu spracovateľskej technológie

  Cieľom separácie je eliminácia potencionálneho nebezpečia poškodenia strojov zariadení v technologickom reťazci spracovania prepravovanej suroviny ako sú mlyny, drtiče, triediče a iné. Separátor je inštalovaný pred týmito technologickými jednotkami a obecne platí, že čím väčšie kovové nečistoty, tým lepšia efektivita separácie. Z tohoto dôvodu doporučujeme použitie dosky vo verzii STANDARD alebo EKO (lacnejšia verzia).

 2. Separácia na čistotu produktu

  Tu je cieľom dosiahnutie maximálnej čistoty produktu, kedy toto nie je možné inou metódou separácie. Tento proces obvykle prebieha na konci výrobného procesu. Pretože použitie magnetickej dosky sa doporučuje hlavne pre zachytenie väčších ferromagnetických nečistôt, pre zaručenie separácie menších kovových častíc doporučujeme použitie dosiek vo verzii ES (extra strong), prípadne desiek osadených neodymovými magnetmi.

Magnetická doska nad pásový dopravník MD

Magnetická doska nad pásový dopravník MD

Magnetická doska nad pásový dopravník MD

Magnetická doska nad pásový dopravník MD

Spôsob montáže magnetickej dosky nad pásový dopravník

Výhodou našich magnetických dosiek je jednoduchá montáž v mieste separácie pomocou štyroch závesných ôk v každom rohu dosky. Magnetická doska by sa mala nachádzať čo najbližšie separovaného materiálu so zachovaním vzduchovej medzery pre vyseparované kovové nečistoty, aby sa predišlo ich zachyteniu a odtrhnutiu prepravovaným materiálom na páse.

Pre zvýšenie efektivity separácie je vhodné v mieste montáže roztvoriť dopravníkový pás pre dosiahnutie menšej vrstvy separovaného materiálu a jeho roztiahnutiu na celú šírku pásu. Zároveň doporučujeme inštaláciu magnetickej dosky medzi valečkovými stolicami v mieste s najmenším výskytom iných oceľových konštrukcií, prípadne nahradenie časti konštrukcie dopravníku v najbližšom okolí separátoru nerezovými alebo inými nemagnetickými konštrukčnými prvkami.

Konštrukcie a funkcie magnetickej dosky nad pásový dopravník

Magnetické dosky nad dopravník sú vyrábané v štandardných rozmeroch podľa typovej rady šírky dopravníkových pásov. Väčšinou sú osadené feritovými magnetmi, pričom rozlišujeme tri základné varianty podľa hrúbky pre požadovanú efektivitu separácie:

 • ECO – hrúbka 205 mm pre separáciu veľkých a stredne veľkých ferromagnetických nečistôt z dobre prestupných materiálov dopravovaných nižšou rýchlosťou a v menšej vrstve.
 • STANDARD – hrúbka 230 mm nachádza uplatnenie ve väčšine prípadov, kde je dodržaná maximálna doporučená rýchlosť prepravovaného materiálu.
 • ES (extra strong) – hrúbka 300 mm pre použitie v náročných podmienkach, kde je horšia prestupnosť materiálu alebo keď je dopravovaný vo vyššej vrstve a zároveň požadujeme separáciu menších kovových nečistôt.

V ojedinelých prípadoch dodávame magnetické dosky osadené neodymovými (NdFeB) magnetmi v hrúbkach 45 mm (STANDARD) a 60 mm (ES-extra strong). Okrem nízkej hmotnosti je ich výhodou extrémne silné magnetické pole umožňujúce separáciu aj malých a veľmi malých ferromagnetických nečistôt. Táto výhoda voči feritovým doskám je však obmedzená podmienkou inštalácie maximálne do 100 mm od povrchu dopravníkového pásu.

Konštrukcia magnetických dosiek MAGSY je prispôsobená priemyselnému použitiu a špeciálny magnetický obvod s tieniacou oceľovou doskou eliminuje vyžarovanie magnetického pola do okolia a sústreďuje ho v smere dopravníkového pásu s dopravovaným materiálom.

Čistenie magnetické dosky sa vykonáva ručne vždy behom technologickej prestávky na zastavenom pásovom dopravníku. Pre jednoduchšie odstránenie menších ferromagnetických nečistôt je možné dosku osadiť špeciálnym čistiacim plechom s držiakom, ktorý urýchli celý čistiaci proces. Množstvo uchytených nečistôt má vplyv na efektivitu dalšej separácie, preto doporučujeme prispôsobiť počet čistení množstva zachytených ferromagnetických nečistôt.

 

Spýtajte sa nás – poradíme vám!

Zákazková výroba je naša prednosť.

Produktová rada

Magnetické dosky (MD) sú štandardne osadené feritovými magnetmi a podľa požadovanej intenzity magnetického pola rozlišujeme typové rady ECO, STANDARD a ES (extra strong). Veľkosti dosiek sú prispôsobené štandardným šírkam dopravníkových pásov (500, 650, 800, 1000, 1200 mm). Magnetické dosky rady ECO v šírkach 500, 650 a 800 mm máme skladom k okamžitému dodaniu.

Špeciálne neodymové dosky sú vyrábané na zákazku v ľubovolných rozmeroch podľa požiadaviek zákazníka vo verzii STANDARD a ES (extra strong).