Chcete dostať zdarma ponuku na separátor od našej firmy?
Samozrejme chcem
Pre suché zmesi
Pre tekuté zmesi
Ostatné typy magnetických separátorov
Ostatné odkazy
Magnetický separátor nad pásový dopravník MSF

Magnetický separátor nad pásový dopravník MSF

Magnetický separátor nad pásový dopravník s automatickým čistením (MS F) je vhodný pre separáciu veľkého množstva väčších feromagnetických nečistôt z ľahko prestupných materiálov behom ich prepravy na pásovom dopravníku. Umiestnenie separátoru sa väčšinou obíde bez zásahu do konštrukcie dopravníku. Konštrukčné riešenie je robené magnetickou doskou, okolo ktorej obieha dopravníkový pás s unášačmi, ktorých zadaním je vynášať vyseparovaný kov mimo magnet.

Podrobnější info

Priemyselné odvetvia použitia magnetických separátorov nad dopravník

Separátory nad dopravník s automatickým čistením sú vhodné tam, kde prevláda preprava pomocou pásových dopravníkov a charakteristika materiálu neumožňuje použitie inej metódy magnetickej separácie.

Odvetvia použitia

  • triedenie komunálnych odpadov
  • recyklácia a spracovanie druhotných surovín
  • dalšie priemyselné odvetvia, kde je prepravovaný dobre prestupný materiál

Čiastočné obmedzujúcim faktorom pre použitie separátoru nad dopravník je maximálna rýchlosť dopravníkového pásu, ktorá by nemala prekročiť 1,5 m/s. V prípade väčšej rýchlosti neváhajte nás kontaktovať.

Oblasti použitia v priemyselných prevádzkach

 

1. Separácia na ochranu spracovateľskej technológie

Základným predpokladom použitia separátoru nad dopravník je vyšší obsah feromagnetických nečistôt v prepravovanom materiáli, avšak vzhľadom k charakteristike tejto metódy separácie nedoporučujeme jeho použitie na ochranu pred nebezpečím poškodenia strojov a zariadení v technologickom reťazci spracovaní prepravovanej suroviny ako sú mlyny, drtiče, triediče a iné.

2. Separácia na čistotu produktu

Tu je cieľom dosiahnutie maximálnej čistoty produktu, kedy toto nie je možné inou metódou separácie. Tento proces obvykle prebieha na začiatku (pretreatment) alebo na konci (final cleaning) výrobného procesu. Podľa charakteristiky separovaného materiálu, jeho množstvo a technických podmienok volíme magnet s jedným alebo dvoma pólmi. Vplyv na konstrukčné riešenie magnetu má zároveň jeho pozícia voči dopravníkovému pásu s materiálom určeným k separácii.

V prípade vysokej vrstvy separovaného materiálu alebo jeho horšej prestupnosti doporučujeme doplniť pásový dopravník magnetickým hnacím valcom, ktorý zaistí separáciu z dolných vrstiev materiálu.

Magnetický separátor nad pásový dopravník MSF

Magnetický separátor nad pásový dopravník MSF

Magnetický separátor nad pásový dopravník MSF

Magnetický separátor nad pásový dopravník MSF

Magnetický separátor nad pásový dopravník MSF

Spôsob montáže magnetického separátoru nad pásový dopravník

Výhodou našich magnetických separátorov nad dopravník je jednoduchá montáž v mieste separácie pomocou štyroch závesných ôk. Separátor by sa mal nachádzať čo najbližšie separovaného materiálu so zachovaním vzduchovej medzery pre zachytené kovové nečistoty a unášače čistiaceho profilového pásu, aby sa predišlo ich zachyteniu a poškodeniu.

Pre zvýšenie efektivity separácie je vhodné v mieste montáže roztvoriť dopravníkový pás pre dosiahnutie menšej vrstvy separovaného materiálu a jeho roztiahnutie na celú šírku pásu. Zároveň doporučujeme inštaláciu separátoru medzi valčekovými stolicami v mieste s najmenším výskytom iných oceľových konštrukcií, prípadne nahradenie časti konštrukcie dopravníku v najbližšom okolí separátoru nerezovými alebo inými nemagnetickými konštrukčnými prvkami.

Magnetický separátor MS F sa montuje naprieč dopravníku s materiálom určeným k separácii. Prípadne je možné umiestniť ho rovnobežne v osi dopravníku nad výsypkou, avšak toto technické riešenie môže vyžadovať modifikáciu magnetu a je potreba ho uviesť v objednávke.

 

Informace o bezpečnosti a kvalitě separátorů

Dbáme na vysokou kvalitu magnetických separátorů

Konštrukcie a funkcie magnetického separátoru nad pásový dopravník

Magnetické separátory nad dopravník sú vyrábané v štandardných rozmeroch podľa typovej rady šírok dopravníkových pásov. Vždy sú osadené feritovými magnetmi, pričom rozlišujeme tri základné varianty podľa požadovanej efektivity separácie a lokálnych pr. podmienok:

  • ECO – hrúbka magnetu 190 mm, pohon NORD alebo SEW, štandardné ložiská. Separátor nemá ochranné kryty a preto sa nedoporučuje jeho inštalácia v prostredí nechránenom pred prachom a atmosférickými vplyvmi. Separátor sa nedá modifikovať. Vyššie uvedené obmedzenia sú vykompenzované nižšou cenou.
  • STANDARD – hrúbka magnetu 230 mm, pohon NORD alebo SEW, ložiská SKF, zariadenie je plne zakrytované čo umožňuje jeho inštaláciu v prašnom prostredí a nachádza uplatnenie vo väčšine prípadov, kde je dodržená maximálna doporučená rýchlosť prepravovaného materiálu. Separátor  sa dá na prianie doplniť čidlom schádzania pásu a snímačom otáčiek pre detekciu pretrhnutého alebo zablokovaného pásu.
  •  ES (extra strong) – hrúbka magnetu 300 mm pre použitie v náročných podmienkach, kde je horšia prestupnosť materiálu alebo keď je dopravovaný vo vyššej vrstve a zároveň požadujeme separáciu menších kovových nečistôt. Technické prevedenie a možnosť dovybavenia je rovnaké ako v prípade verzie STANDARD.

Konštrukcia magnetických separátorov nad dopravník “MS F“ je prispôsobená priemyelnému použitiu a špeciálny magnetický obvod s tieniacou oceľovou doskou eliminuje vyžarovanie magnetického pola do okolia a sústreďuje ho v smere dopravníkového pásu s dopravovaným materiálom.

Odstraňovanie vyseparovaných feromagnetických nečistôt prebieha priebežne. Vďaka tomu nedochádza k oslabovaniu účinnosti magnetu a separátor zaručuje najvyššiu možnú efektivitu behom svojej prevádzky.

 

Spýtajte sa nás – poradíme vám!

Zákazková výroba je naša prednosť.

Produktová rada

Magnetické separátory nad dopravník (MS F) sú osadzované feritovými magnetmi a podľa požadovanej intenzity magnetického pola a lokálnych prev. podmienok rozlišujeme typové rady ECO, STANDARD a ES (extra strong). Veľkosti separátorov sú prispôsobené štandardným šírkam dopravníkových pásov (500 a menší, 650-800, 1000-1200, 1400-1600 mm).