Chcete dostať zdarma ponuku na separátor od našej firmy?
Samozrejme chcem
Pre suché zmesi
Pre tekuté zmesi
Ostatné typy magnetických separátorov
Ostatné odkazy

Eddy current separator

Potrebujete separovať nemagnetické kovy od nekovových materiálov (plast, papier, drevo, sklo,…)? Potom je správnym riešením použiť tzv. indukčný separátor. Tento magnetický separátor nemagnetických kovov (často pod označením eddy current separátor) umožňuje splniť separačné úlohy, ktoré nie je možné dosiahnuť klasickým magnetickým separátorom.

Podrobnější info

Indukčný separátor pracuje na princípe magnetických vírivých prúdov. Vždy sa jedná o zostavu indukčného magnetického valca a dopravníku, do ktorého je magnetický valec vsadený. Magnetický separačný valec je osadený najsilnejšími neodymovými magnetmi. Vďaka  tomu, že sa magnetický valec otáča vo vysokých otáčkach dochádza k tomu, že sa tu indukujú tzv. vírivé prúdy. Tieto vírivé prúdy dokážu dočasne nabiť nemagnetické kovy zhodným magnetickým nábojom, akým je tvorený indukčný valec. A v dôsledku toho sú kovy „odhadzované“ od magnetického valca. Nekovové materiály sú k vírivým prúdom netečné, a preto z dopravníku prirodzene odpadávajú. Separačný valec je konštruovaný tak, že magnetické jadro je kryté vysoko odolným kevlarovým plášťom.

Náš eddy current separátor je osadený prepracovaným rozdeľovačom. Poloha tohoto rozdeľovača je ľahko nastaviteľná v dvoch smeroch a vďaka tomu (a vďaka regulovatelnej rýchlosti dopravníkového pásu a otáčok indukčného valca) je možné veľmi dobre oddeliť nekovové materiály od nemagnetických kovov a kvalitne tak splniť cieľ separácie.

V prípade výskytu feromagnetických kovov v separovanom materiáli je podmienkou inštalácie tohoto separátoru predradiť konvenčný magnetický separátor a zamedziť tak výskytu kovových magnetických nečistôt. Tento separátor (MSNK) neslúži k separácii magnetických kovov.

 

Priemyselné odvetvia použitia MSNK

Eddy current separátor nájde svoje uplatnenie vo väčšine prevádzok, kde je potreba oddeliť nemagentické kovy (hliník, meď, mosadz,…) od nekovových materiálov (plast, papier, drevo,…).

Odvetvia použitia:

 • Recyklačný priemysel
 • Likvidácia odpadov
 • Likvidácia elektrických zariadení
 • Sklársky priemysel
 • A ďalšie odvetvia, kde je tento typ separácie vyžadovaný

Princíp separácie

Náš eddy current separátor rozdelí separovaný materiál na dve frakcie

 • nemagnetické kovy (hliník, meď, …)
 • nekovový materiál (plasty, papier, drevo, sklo, komunálny odpad,…)

Dôrazne doporučujeme vyskúsať účinnosť separácie vami dodaného materiálu na tomto separátore, ktorý máme pre tieto účely k dispozícii u nás v showroome – pre overenie správnej funkcie separátoru!

Požiadavkam na inštaláciu tohoto separátoru je predradenie konvenčného magnetického separátoru (napr. magnet nad dopravník), aby sa zamedzilo výskytu kovových magnetických nečistôt a predradenie vibračného podávača (aby sa materiál rozprestrel po celej šírke pásu a jeho vrstva sa znížila na minimum).

Základná technická špecifikácia MSNK

 

Magnetické vybavenie

 • veľmi silné NdFeB magnety

Nosná konštrukcia

Separátor môžeme dodať vrátane nosnej konštrukcie. Konštrukciu štandardne vyrábame zo železných joklov a je konštruovaná tak, aby mala vysokú pevnosť a odolnosť voči otrasom a vibráciám (je dôležité, aby sa minimalizovali otrasy a vibrácie samotného stroja aj vibrácie spôsobené ostatnými technológiami, pretože magnetický valec rotuje pri vysokých otáčkach a je nutné, aby bol – valec aj celý stroj – dokonale vyvážený a odstienený voči vibráciám).

 • Konštrukcia obsahuje staviteľné nohy (z dôvodu vyváženia stroja
 • vrátane silentblokov a ďalších protivibračných prvkov
 • povrchová úprava konštrukcie farbou – RAL podľa priania zákazníka

Polarizácia indukčného magnetického valca

 •  separačný indukčný valec vyrábame v rôznych rozmeroch podľa potrieb separácie a podľa vlastností jednotlivých separovaných materiálov
 • štandardne vyrábame valec s 18 pólmi, podľa potrieb i s 22 či 24 pólmi

Riadiaci systém

náš eddy current separátor je štandardne osadený riadiacim PLC systémom SIEMENS s farebným dotykovým displejom, ktorý umožňuje

 • plynulú reguláciu otáčiek separačného indukčného magnetického valca (pomocou frekvenčného meniča)
 • plynulú reguláciu rýchlosti dopravníkového pásu (pomocou frekvenčného meniča)
 • možnosť signalizácie schádzania dopravníkového pásu
 • možnosť signalizácie pretrhnutia dopravníkového pásu
 • štatistiky chodu zariadenia a prípadných porúch
 • upozornenie na servisné prehliadky
 • možnosť pripojenia GSM modulu a diaľková správa tohoto systému vr. napr. zasielania chybových správ a týždenných reportov na mobilný telefón či email
 • opčne možno doprogramovať užívateľské tlačítka (napr. fixne prednastaviť otáčky valca aj pásu podľa jednotlivých materiálov) – výrazné zjednodušenie pre obsluhu

Regulácia otáčok magnetického valca a dopravníkového pásu

 • plynulá regulácia otáčok separačného valca aj dopravníkového pásu (otáčky sú ľahko nastaviteľné pomocou dotykového displeja) je zásadná pre kvalitné nastavenie indukčného separátoru podľa vlastností separovaného materiálu

Nastavenie rozdelovača

 •  aby bolo dosiahnuté požadovaných výsledkov separácie, je treba správne nastaviť rozdelovací element, ktorý zabezpečí vzájomné oddelenie oboch frakcií (kovové a nekovové)
 • pomocou ovládacích prvkov je možné rozdelovací element pohodlne nastaviť ako v horizontálnom, tak aj vertikálnom smere

MSNK štandardne vyrábané modely, veľkosti:

 • rozmerovo sa vždy prispôsobujeme požiadavkam zákazníka hlavne vzhľadom k požadovanej kapacite

Krycí plášť separačného valca:

 • magnetický valec je krytý veľmi odolným kevlarovým plášťom. Vďaka tomu sú bezpečne kryté magnetické jadrá.
 • Kevlarový plášť je vysoko odolný a veľmi pevný s dlhou životnosťou

Bezpečnostné prvky:

 • Eddy current separátor je osadený bezpečnostnymi STOP tlačítkami z oboch strán dopravníku

Strojárenské spracovanie

všetko strojárenské opracovanie je robené na strojoch vlastnej výrobnej základne a vlastnej strojárenskej technológie MAGSY CZ.

Zvary dielcov

vykonané podľa požiadaviek platných technologických noriem pre zváranie nerezových materiálov. Náročnou výstupnou kontrolou zvarov je zaručená vysoká výstupná kvalita.

 

Spýtajte sa nás – poradíme vám!

Zákazková výroba je naša prednosť.