Chcete dostať zdarma ponuku na separátor od našej firmy?
Samozrejme chcem
Pre suché zmesi
Pre tekuté zmesi
Ostatné typy magnetických separátorov
Ostatné odkazy

Magnetická tyč

Magnetická tyč je základnou súčasťou akéhokoľvek magnetického roštu. Pomocou niekoľkých magnetických tyčí sa dá vytvoriť jednoduchý, jednoposchodový magnetický rošt. Magnetická tyč sa skladá z uzavretej trubice z nerezovej ocele a magnetického jadra. Trubica má na jednom konci vnútorný závit pre upevnenie k rámu roštu.

Podrobnější info

Hlavnou prednosťou magnetických tyčí:

 • Dobrý magnetický výkon jednotlivých tyčí použitím silných NdFeB magnetov
 • Minimalizované straty magnetického výkonu docielené tenkou, obrobenou stenou trubice.
 • Rozmerová flexibilita výrobku. MAGSY vyrobí mag. tyč podľa rozmerov zákazníka.

Nevýhodou je nekomfortný systém čistenia magnetickej tyče od Fe nečistôt. Jadrá sa nedajú vytiahnuť.

Stena trubice je strojárensky opracovaná na čo najmenšiu hrúbku, aby straty magnetickej sily boli minimalizované. Magnetické jadro tvoria valcové magnety NdFeB a pólové nástavce.

Štandardné magnetické vlastnosti MAGSY tyčí sú v troch úrovniach

MAGSY vyrába magnetické tyče MT štandardne v dvoch priemeroch a niekoľkých dĺžkach.

 • MT o priemeru 25 mm: dĺžky 150; 200; 250; 300; 350; 450 a 500 mm
 • MT o priemere 30 mm: dĺžka 250 mm

Čistenie  magnetických tyčí je vždy manuálne. Ručným zotretím FE nečistôt z povrchu tyče.

Magnetické tyče sú zákazníkom prevažne požadované na určitý rozmer roštu. Samotný rošt si zákazník zhotovuje svojpomocne sám.

MAGSY vyrába na zákazku magnetické tyče v rôznych dĺžlach, flexibilne podľa zadania

Průmyslové obory použití magnetických tyčí

 

1. Použitie v suchých materiáloch

Magnetické tyče MT, ako súčasť magnetického roštu je možné použiť prakticky vo všetkých priemyselných odvetviach, kde je čisteným médiom suchý, homogénny materiál, resp. zmesi suchých materiálov v drobných až jemných frakciách, avšak s dobrými sypnými vlastnosťami.

Rošt z magnetických tyčí nie je vhodný k nasadeniu do abrazívnych látok, pretože stena trubice je obrobená na malú hrúbku, a môže dôjsť k rýchlému opotrebeniu.  A tiež do materiálu s lepivými vlastnosťami. Rošty z tyčí sú spravidla stacionárne, tzn., že hrozí upchatie roštu z dôvodu tzv. „klembovaniu“ materiálu.

Odvetvia použitia:

 • priemysel agro produktov, kŕrmnych zmesí, a priemysel potravín obzvlášť,
 • priemysel stavebných hmôt, priemysel keramiky a porcelánu, chemický priemysel
 • priemysel spracovania plastov a gumy, a ďalšie priemyslové odvetvia, kde je spracovávaný suchý, dobre sypký materiál

UPOZORNENIE
Pretože jednotlivé magnetické tyče sú dodávané na zakázku, a zákazník si sám vytvorí magnetický rošt, nie je  zo strany MAGSY riešená otázka tzv. „prepadového labyrintu“.  Túto  podmienku správnej účinnosti separácie rieši a zodpovedá MAGSY len pri kompletných separátoroch vlastného portfólia (MSV atď.).

Základná technická špecifikácia magnetických tyčí MT

 

Magnetické vybavenie

 • veľmi silné NdFeB magnety
 • Magnet valec vonkajší Ø= 24 mm, alebo 29 mm
 • Tyč vonkajšia Ø= 25 mm, alebo 30 mm
 • Teplotná odolnosť magnetického materiálu: štandardne  do 80˚C
 • Opčne: do 120˚C  (event. vyššej teploty)

Magnetická indukcia

Systém

 • magnetické jadro uzatvorené v tyči,  jadro je nevytiahnuteľné

Provedenie tyče

 • uzavretá tyč, stena trubice obrobená na hrúbku max. 0,6 mm

Materiál tyče

 • štandardne, nerezová ocel 1.4301 / AISI 304.
 • opčne: 1.4404 / AISI 316
 • všetky materiály v kvalite podľa noriem EU s certifikáciou

Povrchové úpravy

 • vonkajší povrch tyče upravený leštením

Připojovacie prvky

 • vnútorný závit M12 na jednej strane/čele tyče

Strojírenské zpracovanie

Akékoľvek  strojárenské opracovanie a obrábanie je prevádzané vo vlastnej výrobnej základni a vo vlastnej strojárenskej technológii MAGSY, na vlastných strojoch, moderného strojového parku MAGSY CZ.

Zvary dielcov

Vyrobené podľa požiadaviek technologických noriem pre zváranie nerezových materiálov. Náročnou výstupnou kontrolou  prevedených zvarov je zaručená vysoká výstupná kvalita