Chcete dostať zdarma ponuku na separátor od našej firmy?
Samozrejme chcem
Pre suché zmesi
Pre tekuté zmesi
Ostatné typy magnetických separátorov
Ostatné odkazy
Prietokový magnetický separátor MF - EKO

Prietokový magnetický separátor MF – EKO

Magnetický separátor MF – EKO je najjednoduchšou verziou prietokového separátoru MF. MF – EKO vychádza vo svojej konštrukcii z typu MF – Classic, je však konstrukčne zjednodušená. Separátor je tvorený telom, trubicami na prírube, mag.jadrami a pripojovacími prvkami. Krycie trubice, ktoré sú pevne spojené s nosnou prírubou, sú z jednej strany otvorené, aby jadrá boli vytiahnuteľné. Vytiahnutím magnetických jadier z trubíc je docielené odmagnetovanie trubíc. Jadrá sú teda plne kryté len zasunutím do trubíc, tj. v pozícii separácie.

MF – EKO je určený predovšetkým pre menej náročných zákazníkov, ktorí nemajú vysoké nároky na komfortný systém čistenia separátoru. Cenová úroveň MF – EKO odpovedá zjednodušenému prevedeniu a je najnižšia z všetkých typov MF

Podrobnější info

Veľkostné modely a riešenia separátoru

MF-EKO je v MAGSY štandardne vyrábaný pre pripojenie do kruhového potrubia vo veľkostiach

 • DN: 50; 65, 80, 100 mm

Separátor je do potrubia pripojovaný štandardnými pripojovacími prvkami, prírubami.

Podľa ciela magnetickej separácie, tj. buď ochrany technológie, alebo ochrany produktu média a tiež podľa prevádzkových podmienok, je separátor možné vybaviť z hľadiska magnetického výkonu rôznou kompozíciou magnetického jadra, a to vo všetkých šiestich štandardizovaných stupňoch.

Tzn., buď je uprednostnená hodnota magnetickej indukcie, alebo je treba preferovať hodnotu odtrhovej sily. Podľa týchto kritérií je volená kompozícia jadra ve stupňoch I. až VI.

Pri čistení je tiež potreba dbať zvýšenej opatrnosti z hľadiska bezpečnosti práce. (neopatrná manipulácia = nebezpečie úrazu na prstoch rúk)

 

Hlavnou prednosťou separátoru MF – EKO

 • Spoľahlivá separácia – overený labyrint magnetických trubíc
 • Vysoká úroveň separácie – použitie najsilnejších NdFeB magnetov,
 • Vysoká úroveň strojárenského spracovania – najlepšie použité materiály, vysoká presnosť strojného opracovania, odolnosť, montážna pripravenosť
 • Low-cost cenová kategória s ohľadom na jednoduchú konštrukciu.

Nevýhodou je menej komfortný systém čistenia separátoru od Fe nečistôt.

 

Informácie o bezpečnosti a kvalite separátorov

Dbáme na vysokú kvalitu magnetických separátorov

Základná technická špecifikácia MF – EKO

Magnetické vybavenie

 • silné NdFeB magnety, v krycích trubiciach,
 • magnet medzikružie vonkajší Ø= 29 a 20 mm, počet magnetických jadier o Ø 29 mm
  resp. Ø 20 mm je určovaný veľkostným modelom MF-EKO a prietočným labyrintom

Teplotná odolnosť magnetického materiálu

 • štandardne: do 80˚C
 • opčne: až do 150˚C

Magnetický výkon

Systém magnetických jadier v trubiciach

 • krycie trubice: vonkajší Ø 31 mm, resp. Ø 21 mm, z jednej strany otvorené.
 • jadrá v trubiciach, jadrá sú úplne vysúvacie z trubíc

Labyrint prietoku

 • počet mag. jadier v trubiciach v tele separátoru je určovaný veľkostným modelom MF-EKO
  pri rešpektovaní požiadavky účinnej separácie a zabezpečenie plynulého prietoku média .

Materiál separátoru

 • štandardne: nerezová oceľ 1.4301 / AISI 304.
 • opčne: nerezová oceľ 1.4404 / AISI 316L, příp. 1.4571 / AISI 316Ti (pre kyselé pH)

Materiál tesnenia tela, a komponenty

 • standardně: štandardne: Silikónové tesnenia v kvalite podľa úlohy separácie a prevádzkových podmienok
 • opčne: EPDM potravinárske tesnenie v konformite do potravinového priemyslu

Všetky materiály sú certifikované v kvalite podľa noriem EU.

Povrchové úpravy

 • vonkajšie plochy tela a komponenty separátoru: strojovo tryskané jemnou, keramickou zmesou
 • vonkajší povrch krycích trubíc: leštený
 • vnútorné povrchy tela technologicky očistené, strojovo neupravované,

Pripojovacie prvky:

 • štandardne pevnou prírubou podľa príslušného diametru potrubia DN/PN
 • voliteľne šroubením podľa príslušného diametru DN/PN

Protipríruby sú súčasťou výrobku.

Strojárenské spracovanie

všetko strojárenské opracovanie je vykonávané na strojoch vlastnej výrobnej základne a vlastnej strojárenskej technológie MAGSY CZ.

Zvary dielcov

vykonané podľa požiadaviek platných technologických noriem pre zváranie nerezových materiálov. Náročnou výstupnou kontrolou zvarov je zaručená vysoká výstupná kvalita.

 

Spýtajte sa nás – poradíme vám!

Zákazková výroba je naša prednosť.