Chcete dostať zdarma ponuku na separátor od našej firmy?
Samozrejme chcem
Pre suché zmesi
Pre tekuté zmesi
Ostatné typy magnetických separátorov
Ostatné odkazy
Magnetický rošt s výsuvnými jadrami MR

Magnetický rošt s výsuvnými jadrami MR

Magnetický rošt je najjednoduchším typom separátoru v suchých, dobre sypných materiáloch. Magnetické rošty vytvárajú magnetické pole, v ktorom sú magnetické častice indukované a priťahované k povrchu trubíc, kde zostávajú zachytené, najviac na spodnej časti trubice. Separované médium sa cez rošt (-ty) sype gravitačne, tzn., že rošt je určený do zvislého toku materiálu.

Podrobnější info

Samostatné magnetické rošty vyrába MAGSY predovšetkým na zákazku, podľa zadania rozmeru zákazníkom.

Veľkostné modely a riešenia magnetických roštov

MAGSY vyrába magnetické rošty MR a MRD štandardne o priemeroch trubíc 31,0 mm. Opčne, na požiadavku zákazníka vyrobí MAGSY aj rošty s trubicami o priemere 25,0 mm. Dĺžky a šírky magnetických roštov sú dané požiadavkam zadania zákazníka.

 • Rošty MR sú vyrábané pre veľkosti potrubia 100 až 400 mm.
 • Rošty MRD sú vyrábané pre veľkosti potrubia 100 až 150 mm, z dôvodu hmotnosti.

Magnetické rošty sa používajú v toku materiálu buď samostatne umiestené, alebo najlepšie ako súčasť kompletného skriňového separátoru MSV. Magnetické rošty sú základnou súčasťou skríňových, magnetických separátorov v sypkých materiáloch. Magnetický výkon jadier je zostavený podľa zadania a cielu separácie danej úlohy. Pre dosiahnutie účinnej separácie sa magnetické rošty používajú v dvoch (aj viacerých) poschodiach nad sebou, aby bol zabezpečený správny prepadový labyrint.

Priemyselné odvetvia použitia magnetických roštov

Magnetický rošt (-ty) sú v separácii používané vo všetkých priemyselných odvetviach, kde je separovaný suchý materiál v drobných až jemných frakciách, s dobrými sypnými vlastnosťami.

Odvetvia použitia:

 • priemysel potravinársky, priemysel kŕmnych výrobkov
 • priemysel stavebných hmôt, keramiky, porcelánu, chemický
 • a ďalšie priemyselné obory, kde je spracovávaný suchý, dobre sypký materiál

Magnetický rošt nie je vhodný k nasadeniu do abrazívnych látok (stena trubice je obrobená na malú hrúbku ca. 0,6 mm = rýchle opotrebenie). A tiež do materiálov s lepivými vlastnosťami (rošty sú stacionárne = hrozí upchatie separátoru z dôvodu tzv. „klenbovania“ materiálu)

Oblasti použitia v priemyselných prevádzkach:

 1. Separácia na ochranu technológie v prevádzke

  Cieľom separácie na ochranu technológie je odstránenie feromagnetických nečistôt z média za účelem ochrany samotných technologických zariadení pred ich poškodením ( nože….). Magnetický rošt (-ty) sú umiestené v priebehu spracovania média, pred tými technologickými jednotkami, ktoré je potrebné chránit pred poškodením Fe-časticami. Magnetické jadrá roštov sú výkonovo osadené silnými NdFeB magnetmi, a ich kompozície, alebo zostava jadra je zostavená na zachytetenie stredných, drobných až menších nečistôt (od veľkosti 1,0 mm), ktoré by mohli poškodiť naväzujúce technologické zariadenie. Tzn., že v praxi sú použité kompozície jadier v stupňoch I, alebo II.

 1. Separácia na čistotu produktu:

  Cieľom separácie je čistenie samotného produktu od feromagnetických nečistôt za účelom dosiahnutia čo najväčšej čistoty produktu. Rošt (-ty) sú v tomto prípade umiestené hlavne na konci výrobného procesu, alebo v jeho priebehu na viacerných miestach. Magnetické jadrá roštovo výkonovo osadené najsilnejšími NdFeB magnetmi, a kompozícia magnetického jadra je zostavená na zachytenie jemných až najmenších nečistôt (od 1,0 µm). Tzn., že v praxi sú použité kompozície jadier v stupňoch III, IV, V alebo VI.

Hlavnou prednosťou magnetických roštov MR a MRD:

 • Dobrá úroveň separácie – použitie najsilnejších NdFeB magnetov, a zníženie straty magnetickej sily presným obrobením krycej trubice jadra na hrúbku max. 0,6 mm.
 • Voliteľný stupeň magnetickej výbavy jadier v stupňoch I, II, III, IV, V alebo VI. – správne riešenie úlohy separácie v závislosti na prevádzkových podmienkach a cieli separácie.
 • Užívateľsky príjemný systém čistenia – systém vytiahnuteľných jadier z roštov zabezpečuje možnosť pohodlného a dobrého systému čistenia roštov od Fe nečistôt, a umožňuje zníženie strát pracovného času obsluhy. Pri čistení roštov je však z hľadiska bezpečnosti práce potrebné opatrnosti pri manipulácii s vytiahnuteľnými roštami a jadrami. (neopatrná manipulácia = nebezpečie úrazu na prstoch rúk).

Konštrukcia magnetických roštov

Magnetické rošty sa skladajú z nosného rámu, z trubicových púzdier a z magnetického jadra. Nosný rám pre trubice je obvykle vyrobený z plochého profilu o hrúbke 40 mm.

Trubice, resp. púzdra pre magnetické jadrá sú zhotovené z ťažených, bezšvových trubíc, a sú  strojárensky obrobené na veľmi tenkú stenu (cca. 0,6 mm), aby straty magnetického výkonu boli minimalizované. Štandardný piemer trubíc roštov od MAGSY je 31,0 mm.

Magnetická výbava roštov, jadro

Magnetické jadro tvoria kruhové magnety (profil medzikružia) a pólové dištancie. Zostava magnetov a pólových nástavcov je ustavená na unášacích tyčiach kruhového profilu. Druh magnetického materiálu a kompozície jadra je určované požiadavkam na výške magnetického výkonu. V súčastnej dobe sa používajú pre jadrá v absolútnej väčšine neodymové magnety NdFeB. Feritové magnetické jadrá majú násobne slabší výkon, a v súčstnej dobe sa používajú len zriedka.

Prepadový labyrint

Účinná funkcia všetkých roštových separátorov je založená

 1. na dostatočnej magnetickej indukcii (Gs) na povrchu a v blízkosti trubíc roštov
 2. na veľkej odtrhovej sile (N) na samotnom povrchu trubíc roštu
 3. a na správnom, účinnom prepadovom labyrinte trubíc roštu v toku média

Nečistota musí byť preto privedená do kontaktu s magnetickou trubicou, alebo do jej bezprostrednej blízkosti. Magnetické rošty musia byť preto umiestené najmenej v dvoch poschodiach nad sebou, aby jednotlivé trubice oboch roštov navzájom tvorili účinný prepadový labyrint.

Upozornenie

Pretože jednotlivé magnetické rošty sú dodávané na zákazku, nie je zo strany MAGSY riešená otázka tzv. „prepadového labyrintu“. Túto  podmienku správnej účinnosti separácie rieši a zodpovedá MAGSY len u kompletných separátorov svojho portfólia (MSV atď.).

Systém čistenia roštov

Čistenie magnetických roštov je vždy manuálne Rám roštu aj púzdro jadier z trubíc sú zhotovené z nerezovej ocele, aby sami o sobe nemagnetizovali.

Trubice sú z jednej strany otvorené, aby magnetické jadrá boli úplne vytiahnuteľné.

Na ráme, kde sú uchytené jadrá, je profil rámu chránený bezpečnostnou sponou, proti samovoľnému uvoľneniu jadier z roštu. Po uvoľnení spony je možné jadrá z trubíc roštu úplne vytiahnuť.

Možnosť vysunutia jadier z púzdier, dáva predpoklad pre odmagnetovanie roštu, čo je podmienkou pre pohodlné manuálne očistenie roštu od vyseparovaných magnetických nečistôt.

Všetky magnetické rošty vyžadujú pravidelné, manuálne čistenie od magnetických nečistôt. Počet čistení nie je možné určiť. Vždy závisí na veľkosti podielu  v samotnom médiu. Tejto  hodnote je potrebné prispôsobiť interval čistenia roštov, pretože každý neprimeraný nános nečistôt na trubiciach roštu zásadne znižuje účinnosť separácie.

Čistiace prípravky a pomôcky k roštom

MAGSY, ako výrobca separátorov sa veľmi orientuje na zvýšenie komfortu čistenia mag. roštov. Pre zjednodušenie samotného čistenia roštov vyrába MAGSY čistiace pomôcky, ktoré sú ponúkané ako doplnkové, fakultatívne zariadenia výbavy k separátorom. Čistiace pomôcky slúžia na zjednodušenie procesu čistenia, ku zvýšeniu komfortu čistenia a tiež pre zvýšenie bezpečnosti práce pri manipulácii s magnetickými roštami. Materiál: nerezový plech 1.4301

MAGSY doporučuje využívať čistiace prípravky k čisteniu separátorov.

Postup práce s čistiacim prípravkom:

 • rošt s jadrami sa upevnia do držiaku na čistiacom prípravku (č. 1)
 • po odistení spony (č. 2) se jadrá vytiahnu z roštov (č. 3)
 • samostatné jadrá, vytiahnuté z roštu sa uložia do samostatnej priehradky (č. 4), kde sú kryté pred vlastným poškodením a znečistením a súčastne sú tak zabezpečené z hľadiska úrazu.
 • samostatný, prázdny rošt je potom bez magnetického pola a Fe-nečistoty z neho voľne opadnú do odpadnej schránky. Zbytkové nečistoty je možné jednoducho zotrieť štetcom.

Využitie čistiaceho prípravku:

 • zvyšuje komfort čistenia
 • zvyšuje bezpečnosť práce
 • zvyšuje trvanlivosť magnetických jadier

Pre ďalšie zvýšenie bezpečnosti práce pri čistení roštov vyrába MAGSY špeciálne čistiace pomôcky.

Základná technická špecifikácia magnetických roštov MR; MRD:

Magnetické vybavenie

 • veľmi silné NdFeB magnety, v krycích trubiciach.
 • Štandardne: magnet medzikružia vonkajší Ø 29 mm, trubice vonkajší Ø 31 – 32 mm
 • Opčne: medzikružie vonkajšie Ø 24 mm, Trubice vonkajší Ø 25 mm

Teplotná odolnosť magnetického materiálu

 • štandardne: do 80 ˚C
 • opčne : až do 150 ˚C (resp. viac)

Magnetický výkon

Systém roštov

 • stacionárne rošty, vyťahovacie magnetické jadrá

Labyrint prepadu

 • Doporučenie: magnetické rošty minimálne v dvoch poschodiach

Materiál roštov a krycích trubic

 • štandardne: nerezová oceľ 1.4301 / AISI 304.
 • opčne: nerezová oceľ 1.4404 / AISI 316L

Všetky materiály sú certifikované v kvalite podľa noriem EU.

Povrchové úpravy

 • rám roštov: strojovo tryskaním keramickou zmesou
 • vonkajší povrch trubíc: strojovo tryskaním, alebo v opcii leštením

Pripojovacie prvky

 • riešené samostatne zákazníkom

Strojárenské spracovanie

akékoľvek strojárenské opracovanie je vykonávané na strojoch vlastnej výrobnej základne a vlastnej strojárenskej technológie MAGSY CZ.

Zvary dielcov

vykonané podľa požiadaviek platných technologických noriem pre zváranie nerezových materiálov. Náročnou výstupnou kontrolou zvarov je zaručená vysoká výstupná kvalita.

Spýtajte sa nás – poradíme vám!

Zákazková výroba je naša prednosť.