Chcete dostať zdarma ponuku na separátor od našej firmy?
Samozrejme chcem
Pre suché zmesi
Pre tekuté zmesi
Ostatné typy magnetických separátorov
Ostatné odkazy
Dvojposchodový magnetický rošt v potrubí na koniec baliacej linky - DMRP

Dvojposchodový magnetický rošt v potrubí na koniec baliacej linky – DMRP

Slúži k záverečnej kontrólnej separácii veľmi jemných kovových nečistôt z dobre sypkých suchých zmesí. Magnetické tyče sú umiestnené v dvoch radách nad sebou a tvoria tak prepadový labyrint, ktorý zaplňuje celý profil potrubia. Magnetický rošt je pomocou bajonetového závitu vsadený do potrubia pr. 300 mm.

Z potrubia sa magnetický rošt uvoľní pootočením a vytiahnutím. Tento rošt je určený do zvislého toku materiálu.

Podrobnější info

Veľkostné modely:

 • štandardne vyrábame rošt v potrubí pr. 300 mm

Inštalácia

Hornú časť potrubia privaríte k zakončeniu potrubia. Na spodnej časti potrubia s magnetickým roštom upevníte pomocou rýchlospony veľkoobjemový vak pre balenie čistého materiálu.

Hlavné prednosti magnetických tyčí

 • Dostatočný magnetický výkon pre testovanie magnetických nečistôt
 • Možnosť použitia do suchých zmesí
 • Vysoká úroveň separácie – použitie najsilnejších NdFeB magnetov, a zníženie straty magnetickej sily presným obrobením krycej trubky magnetickej tyče na hrúbku max. 0,6 – 0,7 mm.
 • Na zakončenie potrubia sa ľahko pripevní veľkoobjemový vak

Priemyselné odvetvia použitia magnetických tyčíí

Použitie v suchých materiáloch

Magnetické rošty je možno použiť  prakticky vo všetkých priemyselných odvetviach, kde je čisteným médiom suchý, homogénny materiál, resp.zmesi suchých materiálov v drobných až jemných frakciách, avšak s dobrými sypnými vlastnosťami.

Rošt z magnetických tyčí nie je vhodný k nasadeniu do abrazívnych látok, pretože stena tyče je obrobená na malú hrúbku, a môže dôjsť k jej rýchlemu opotrebeniu.  A tiež do materiálov s lepivými vlastnosťami. Rošty z tyčí sú spravidla stacionárne, tzn., že hrozí upchatie roštov z dôvodu tzv. „klembovania“ materiálu.

Odvetvia použitia

 • priemysel agro produktov, kŕmnych zmesí, potravinársky
 • priemysel stavebných hmôt, priemysel keramiky a porcelánu, chemický priemysel
 • priemysel spracovania plastov a gumy, a ďalšie priemyselné odvetvia, kde je spracovávaný suchý, dobre sypký materiál

Základná technická špecifikácia magnetického roštu

Magnetické vybavenie

 • Velmi silné NdFeB magnety
 • Magnetické jádro Ø= 29 mm,
 • Krycí trubice  Ø=30 mm
 • Tepelná odolnost magnetického materiálu: standardně  do 80˚C
 •  Opčně: do 120˚C  (event. vyšší teploty)

Magnetický výkon

Systém roštov

 • magnetické jadro uzatvorené v tyči,  jadro je nevytiahnuteľné

Labyrint prepadu

 • magnetické rošty tvoria dvojposchodový prepadový labyrint (4+3). Horná rada zo štyroch tyčí má rozteč 65,3 mm pre vonkajšie tyče a 69,4 mm pre vnútorné tyče. Dolná rada troch tyčí má jednotnú rozteč 66 mm. Výšková rozteč medzi oboma radami tyčí je 69 mm.

Prevedenie tyče

 • uzatvorená tyč, stena tyče obrobená na hrúbku max. 0,6 mm

Postup čistenia roštu

Magnetický rošt je tvorený iba uzavretými magnetickými tyčami, nie trubicami s vytiahnuteľnými jadrami. Čistenie magnetických tyčí sa vykonáva  ručným zotretím FE nečistôt z povrchu tyčí.

Magnetické rošty vyžadujú pravideľné, manuálne čistenie od magnetických nečistôt. Počet čistení nie je  možné určiť.  Vždy závisí na veľkosti podielu Fe nečistôt v samotnom médiu. Tejto hodnote je potrebné prispôsobiť interval čistení roštov, protože každý, neprimeraný nános nečistôt na tyčiach roštu zásadne znižuje účinnosť separácie.  Preto je použitie magnetických roštov vhodné iba do nekontinuálnych prevádzok, kde je možné dodržať pravideľné, dostatočne početné manuálne čistenie tyčí roštov.

Materiál tyče

 • štandardne, nerezová oceľ 1.4404 / AISI 316
 • všetky materiály v kvalite podľa noriem EU s certifikáciou

Povrchové úpravy

 • vonkajší povrch tyčí upravený leštením

Upevnenie roštu v potrubí

Konštrukcia roštu umožňuje jeho rýchlu montáž a demontáž vložením do drážky bajonetu a pootočením (zaistením) do pracovnej polohy.

Pripojovacie prvky

 • trubka k navareniu, alebo spony JACOB

Strojárenské spracovanie

Všetko strojárenské opracovanie a obrábanie je vykonávané vo vlastnej výrobnej základni a vo vlastnej strojárenskej technológii MAGSY, na vlastných strojoch, moderného strojového parku MAGSY CZ.

Zvary dielcov

Prevedené podľa požiadaviek technologických noriem pre zváranie nerezových materiálov. Náročnou výstupnou kontrolou  prevedených zvarov je zaručená vysoká výstupná kvalita.

 

Spýtajte sa nás – poradíme vám!

Zákazková výroba je naša prednosť.