Chcete dostať zdarma ponuku na separátor od našej firmy?
Samozrejme chcem
Pre suché zmesi
Pre tekuté zmesi
Ostatné typy magnetických separátorov
Ostatné odkazy
Zakrytovaný magnetický rošt MRZ

Zakrytovaný magnetický rošt MRZ

Vylepšenou variantou klasických výsúvných magnetických roštov sú rošty zakrytované, ktoré je možno používať ako na magnetickú separáciu zo sypkých, tak aj z tekutých zmesí. Vďaka ich konštrukcii je použitie hlavne vo vlhkom prostredí veľmi obľúbené. Väčšinou sa jedná o menej husté kvapaliny typu rôznych odmasťovacích a chladiacich emulzií, mazív, olejov atď. Vylepšenie spočíva v sofistikovanom princípe čistenia, ktorý je známy napr. u magnetických separátorov prietokových MF vďaka ktorému je zaručená maximálna odolnosť magnetického jadra vo vzťahu k pôsobiacej vlhkosti. Pôsobením veľmi silného magnetického pola dochádza k zachytávaniu veľmi jemných kovových nečistôt na magnetických trubiciach a to až do radu mikrónov.

Podrobnější info

Samostatné zakrytované magnetické rošty vyrába MAGSY predovšetkým na zákazku, podľa zadania rozmeru zákazníkom.

Odvetvia použitia

 • Strojárenský priemysel
 • Keramický priemysel
 • Spracovateľský priemysel
 • Systémy chladenia tekutín
 • Papierenský priemysel

Oblasti použitia v priemyselných prevádzkach:

 1. Separácia na ochranu technológie v prevádzke

  Inštaláciou zakrytovaného magnetického roštu môžete predísť poškodeniu náväzných technologických celkov, kedy na magnetickom rošte zakrytovanom sú zachytené také magnetické kovové nečistoty u ktorých hrozí, že tieto technológie poškodia. Napr. chladiace kanáliky u chladených nástrojov sú znehodnotené v prípade, že kovová nečistota do tohoto kanáliku vnikne. Niekdy sa jedná o tak jemné kovové nečistoty, ktoré sa v kanáliku postupne usadzujú až ho úplne upchajú. Sitá a filtračné tkaniny môžu byť v niektorých prípadoch neúčinné, pretože sa jedná o kovové nečistoty v radoch mikrónov, ktoré separátor spoľahlivo zachytí, ale cez sitá a filtračné tkaniny prejdu.

 2. Separácia na čistotu produktu

  Prítomnosťou kovových nečistôt v chladiacich emulziách môže dochádzať ku zhoršeniu kvality obrábania (ryhy, škrábance). Inštaláciou zakrytovaných roštov dochádza k veľmi výraznému skvalitneniu obrábania a kvalita povrchu výsledného, obrábaného produktu sa v krátkom časovom horizonte veľmi skvalitnia.

  V iných oboroch výrobného charakteru ako je napr. keramický priemysel môže dochádzať ku kvalitatívnemu zhoršeniu finálneho produktu prítomnosťou čiernych bodiek, ktoré sú niekedy tak jemné, že ich nie je možné filtračnými tkaninami zachytiť a prejaviť sa až na magnetickom separátore. Výhodou tohoto typu, zakrytovaného magnetického roštu je tu hlavne to, že ho môžete umiestniť do rôznych vtokových a nátokových žľabov vďaka jeho výraznej odolnosti proti vlhkosti.

 3. Úspora prevádzkových nákladov

  Rovnako tak ako na kvalitu výsledného produktu má inštalácia zakrytovaného roštu vplyv aj na výraznú úsporu prevádzkovách nákladov vo vzťahu k brúseniu obrábacích nástrojov. Po skúškach zrealizovaných u veľkých nadnárodných firiem, kde sa na brúsenie vynakladajú vysoké finančné sumy mesačne bola úspora prekázateľne vyčíslená mesačným znížením o desiatky percent.

Technické řešení

Magnetické trubice zakrytovaného magnetického roštu sú navrhnuté väčšinou do „roštovej“ zostavy a sú vyrobené štandardne z nerezovej ocele 1.4301 / AISI 304. Pre prípad, že je potreba aplikovať inštaláciu zakrytovaných magnetických roštov v agresívnych materiáloch môžeme dodať variantu vyrobenú z materiálu 1.4404 / AISI 316L.

Vďaka veľmi tenkej stene krycej trubice, ktorá je obrábaná až na hrúbku 0,6 mm dosahujeme veľmi vysokú magnetickú silu na jej povrchu. Štandardný priemer krycích trubíc je až 31,0 mm. Nosné prvky magnetických trubíc sú štandardne vyrobené z plochých materiálov o hrúbke 4 mm. Krytovacie nástavby štandardne v hrúbkach od 2 do 3 mm.

Dnes už výhradne používame veľmi silné permanentné neodymové (NdFeB magnety), ktoré zaručia vďaka svojej jedinečnej a zatiaľ medzi permanentnými magnetmi najväčšej sile, spoľahlivé zachytenie a hlavne následné udržanie (zafixovanie) kovovej nečistoty na krycej trubici. Skôr používané feritové magnety sa pre tento typ separácie už takmer nepoužívajú.

Tieto permanentné neodymové magnety sú vsadené do krycej, nerezovej trubice. Štandardne dnes ponúkame 6 stupňov magnetickej indukcie , magnetické sily, ktoré sa líšia v závislosti na type prostredia, kde je zakrytovaný rošt umiestnený. Niektorý stupeň má väčšiu prídržnú silu, niektorý zase väčšiu hodnotu magnetického pola – viac o magnetických vlastnostiach.

Hlavnou prednosťou zakrytovaných magnetických roštov MRZ

 • Maximálna odolnosť proti vlhkosti
 • magnety sú po celú dobu používania vr. čistenia chránené a je tak zabránené ich poškodeniu
 • vysoká magnetická indukcia – až 6 stupňov magnetickej a odtrhovej sily = veľmi vysoká efektivita magnetickej separácie v porovnaní s bežne používanými roštami s feritovými magnetmi
 • veľmi pohodlné, rýchle a BEZPEČNÉ čistenie magnetických trubíc

Základná technická špecifikácia MRZ

Magnetické vybavenie

 • veľmi silné NdFeB magnety, v krycích trubiciach
 • štandardne: magnet medzikružie vonkajší Ø= 29 mm, Trubice vonkajší Ø= 31-32 mm
Teplotná odolnosť magnetického materiálu
 • štandardne: do 80 ˚C
 • opčne : až do 150 ˚C (resp. viac)

Magnetický výkon

Systém roštov

 • stacionárne krycie nerezové trubice, vyťahovacie magnetické jadrá

Materiál roštov a krycích trubíc

 • štandardne: nerezová oceľ 1.4301 / AISI 304.
 • opčne:  nerezová oceľ 1.4404 / AISI 316L

Všetky materiály sú certifikované v kvalite podľa noriem EU.

Povrchové úpravy

 • rám roštu: strojovo tryskaním keramickou zmesou
 • vonkajší povrch trubíc: strojovo tryskaním, alebo v opcii leštením

Strojárenské spracovanie

všetko strojárenské opracovanie je vykonávané na strojoch vlastnej výrobnej základne a vlastnej strojárenskej technológie MAGSY CZ.

Zvary dielcov

vykonané podľa požiadaviek platných technologických noriem pre zváranie nerezových materiálov. Náročnou výstupnou kontrolou zvarov je zaručená vysoká výstupná kvalita.

Systém čistenia

Magnetické jadrá sú trvale zaistené a chránené proti vlhkosti a to aj pri čistení týchto zakrytovaných magnetických roštov.

 1. Po odistení zaisťovacej spony vytiahnete pomocou madla magnetické jadrá do hornej časti zakrytovaného magnetického separátoru
 2. Tým dôjde k odmagnetovaniu spodnej časti – nerezových krycích trubíc – a kovy odpadnú (vďaka prirodzeným vlastnostiam kovových nečistôt, ktoré sú týmito typmi magnetických separátorov zachytávané – až charakter mazlavého bahna – je väčšinou potreba tieto nečistoty opláchnuť vodou)
 3. Zasuňte jadrá späť do nerezových trubíc a tým dôjde k opätovnému zmagnetovaniu

 

Spýtajte sa nás – poradíme vám!

Zákazková výroba je naša prednosť.