Chcete dostať zdarma ponuku na separátor od našej firmy?
Samozrejme chcem
Pre suché zmesi
Pre tekuté zmesi
Ostatné typy magnetických separátorov
Ostatné odkazy
Rotačný magnetický separátor MSVR

Rotačný magnetický separátor MSVR

Nová rada rotačných magnetických separátorov je špeciálne navrhnutá a vyvinutá s prihliadnutím k veľmi náročným požiadavkam našich zákazníkov na magnetickú separáciu aj vo veľmi, čo sa týká sypných vlastností, „zložitých“ materiáloch. Medzi také materiály patrí napríklad mletá paprika, mleté korenie, niektoré frakcie kaolínu, sadze múky, mletého cukru a mnoho ďalších materiálov, ktoré majú tendenciu sa tzv. klenbovať a brániť tak plynulému toku potrubím.

Příklady použití

Podrobnější info

Priemyslové odvetvia použitia rotačných separátorov MSVR

MSVR je možné použiť prakticky vo všetkých priemyslových odvetviach, kde je separovaný materiál drobných až jemných frakciách s horšími sypnými vlastnosťami.

  Odvetvia použitia:

 • potravinársky priemysel
 • výroba stavebných hmôt
 • keramický priemysel
 • chemický priemysel
 • priemysel spracovaní plastov a gumy, recyklácie a spracovaní odpadov
 • a ďalšie priemyslové odvetvia, kde je spracovávaný materiál s horšími sypnými vlastnosťami

Rotačný magnetický separátor MSVR je v obmedzenej miere použiteľný aj v materiály mierne abrazívnom. V tom prípade je ale potreba počítať so zníženou

magnetickou indukciou (magnetickou silou) radovo v desiatkach percent. Pre každý stupeň magnetickej sily je toto zníženie odlišné.

Prečo tieto magnetické separátory používať?

 1. Ochránite si svoje technológie použitím veľmi silných magnetov:

  Cieľom tejto separácie je odstránenie feromagnetických nečistôt z materiálu, aby sme ochránili nadväzujúce technologické zariadenia (drtiče, mlyny, vytlačovacie hlavice apod.) pred ich fatálnym poškodením. Magnetické jadrá rotujúceho komponentu sú výkonovo osadené silnými NdFeB (neodymovými) magnetmi, ktoré sú zostavené do magnetického obvodu, ktorý umožní zachytenie stredných, drobných až menších kovových, magnetických nečistôt (veľkosti od 1 mm), ktoré by mohli poškodiť Vaše technologické zariadenie. U týchto magnetických zostáv je aplikovaný stupeň I.

 2. Separácia na čistotu produktu vďaka extra silnej zostave magnetického poľa:

  Cieľom separácie na čistotu produktu je perfektné čistenie – separácia samotného produktu od feromagnetických nečistôt za účelom dosiahnutia čo nejväčšej čistoty produktu. Magnetický separátor v tomto prípade väčšinou doporučujeme inštalovať ako finálny, konečnú pozíciu pred miestom, kde materiál opúšťa výrobný závod. Pre dosiahnutie čo najväčšej efektivity magnetickej separácie doporučujeme zvoliť aj ďalšie miesto k inštalácii niekde v priebehu výroby. To je najúčinnejšia metóda. Pre tento typ magnetickej separácie používame najsilnejšiu zostavu magnetického obvodu, teda stupeň II., kedy zachytávame tie najjemnejšie kovové magnetické nečistoty od veľkosti 1,0 µm.

Informácie o bezpečnosti a kvalite separátorov

Dbáme na vysokú kvalitu magnetických separátorov

Technické riešenie

Materiál sa magnetickým separátorom sype gravitačne, rovnako ako napr.pri magnetických separátoroch s výsuvnými roštami. Magnetické nečistoty sú zachytávané na zmagnetovaných trubiciach, ktoré sú usporiadané do kruhovej zostavy. Práve táto rotácia zaručí, že je materiál rovnomerne posunovaný potrubím a nedochádza tak k znepriechodneniu magnetického separátoru uvedenými horšími sypnými vlastnosťami separovaného materiálu. V niektorých prípadoch je dokonca táto rotácia pozitívnym faktorom v náväznosti na ďalšie technologické zariadenie a zpracovanie materiálu (materiál je prevzdušnený – načechraný).

Pre rôzne typy materiálov je potrebné zvoliť tiež rôzne rýchlosti rotácie magnetického komponentu, preto naše Rotačné magnetické separátory dodáváme štandardne buď iba s jednou, alebo s dvoma nastaviteľnými rýchlosťami. Opčne je možné dodať aj s rýchlosťou rovnomerne regulovateľnou.

V prípade inštalácie tohoto typu magnetického separátoru je potrebné z dôvodu jeho čistenia počítať s krátkodobým prerušením toku materiálu. Prerušenie toku sa líši podľa typu zvoleného rotačného separátoru (STANDARD, ECO, STANDARD – UP, AUT). V prípade, že toto prerušenie toku materiálu nie je z technologického hľadiska možné doporučujeme inštaláciu bypassu, kedy do druhej vetvy môžeme inštalovať jednoduchší typ magnetického separátoru pre zaistenie kontinuálnej, neprerušenej separácie.

Konštrukčné riešenie magnetického separátoru MSVR

Konštrukčne sa magnetický separátor skladá z tela magnetického separátoru a z tzv. kruhovej zostavy magnetických jadier umiestnených v nerezových trubiciach a spoločne tak tvorí magnetickú komponentu (magnetické jadro prechodne zmagnetuje nerezové trubice). Táto magnetická komponenta celá rotuje okolo svojej osi. Magnetický separátor je inštalovaný najlepšie vo zvislej polohe, vo voľnom páde sypaného materiálu. Kruhovo usporiadané krycie trubice sú z dôvodu prípadného bežného opotrebenia vymeniteľné. K opotrebeniu môže dôjsť tiež v prípade, kedy je separátor inštalovaný do mierne abrazívnych materiálov (pred jeho použitím v tomto abrazívnom prostredí je nutná konzultácia s výrobcom).

Magnetické jadrá vytvárajú silné magnetické pole, v ktorom sú kovové magnetické častice, nečistoty pritiahnuté k povrchu trubíc, kde zostávajú pevne zachytené. Magnetická funkcia týchto magnetických separátorov je založená silnej magnetickej indukcii a odtrhovej sile  na samotnom povrchu krycej trubice. Nečistota musí byť preto privedená do tesného kontaktu s magnetickou trubicou, alebo do jej bezprostrednej blízkosti.

MAGSY disponuje znalosťami a dlhodobými skúsenosťami v zostavovaní magnetických obvodov v závislosti na separovanom materiáli a jeho vlastnostiach.

Magnetický separátor je osadený pohonnými jednotkami renomovaných značiek NORD alebo SEW s vhodne navrhnutými prevodovými pomermi v závislosti na type materiálu z ktorého má byť separovaný. Ovládanie magnetického separátoru je zaistené buď samostatným rozvádzačom, ktorý splňuje všetky nároky a požiadavky európskych noriem alebo je zakončený svorkovnicou na motore (vždy záleží na konkrétnej požiadavke zákazníka, či požaduje kompletné riešenie alebo si chce celé zariadenie ištalovať a pripojiť do svojho technologického systému)

Spýtajte sa nás – poradíme vám!

Zákazková výroba je naša prednosť.

Typové označenie a produktová rada:

MAGSY vyrába tento typ magnetického separátoru v štyroch variantoch:

 • MSVR Standard
 • MSVR EKO
 • MSVR Standard – UP
 • MSVR AUT

Každá skupina je tvorená viacerými modelmi, podľa veľkosti magnetického separátoru.  Jednotlivé produktové skupiny MSVR sa odlišujú podľa potrieb zákazníkov hlavne v závislosti na požadovanej magnetickej sile, úrovni komfortu v systému čistenia aj v úrovni zaistenia bezpečnosti práce obsluhy.