Chcete dostať zdarma ponuku na separátor od našej firmy?
Samozrejme chcem
Pre suché zmesi
Pre tekuté zmesi
Ostatné typy magnetických separátorov
Ostatné odkazy
Prietokový magnetický separátor MF

Prietokový magnetický separátor MF

Magnetické separátory s názvom MF sú prietokové separátory (tzv. „magnetické filtre“) s ručným čistením. Sú najobvyklejšími typmi separátorov pre separáciu magnetických nečistôt v tekutých zmesiach a tekutinách, ktoré sú prepravované v priemyselných, potrubných systémoch v nekontinuálnych prevádzkach.

Podrobnější info

Separované médium preteká cez separátor buď voľným prietokom bez tlaku, alebo núteným prietokom v tlakovom potrubí. Separátory MF sú určené ako do zvislého, tak aj do vodorovného smeru potrubia. Systém konštrukčného riešenia separátorov MF od MAGSY sa vyznačuje uzavretými magnetickými jadrami v krycích trubiciach. Tým je zaistená ochrana magnetických jadier pred negatívnymi účinkami agresívneho prostredia.

Priemyselné odvetvia použitia MF

Magnetické separátory MF sú vhodné pre nasadenie prakticky vo všetkých priemyselných odvetviach, kde je médium čistenia tekutá látka, resp. zmesi tekutých materiálov.

 

Odvetvia použitia:

 • systémy chladenia tekutín vo všetkých priemyselných odvetviach
 • priemysel strojárenstvo, priemysel keramiky a porcelánu, chemický priemysel
 • priemysel potravín – tekuté produkty a medziprodukty,
 • a ďalšie priemyselné odvetvia, kde je treba magneticky čistiť tekutiny.

Oblasti použitia v priemyselných prevádzkach:

 1. Separácia na ochranu technológie v prevádzke

  Cieľom separácie na ochranu technológie je odstránenie feromagnetických nečistôt z média za účelom ochrany technologických zariadení (čerpadlá, filtre apod.) pred ich poškodením. Separátor je umiestnený už v priebehu spracovania média, a to pred tými technologickými jednotkami, ktoré je treba chrániť pred poškodením, resp. opotrebením Fe-časticami. Magnetické jadrá roštov sú výkonovo osadené silnými NdFeB magnety, a ich kompozícia, alebo zostava jadra je zostavená na zachytenie stredných, drobných až menších nečistôt (od veľkosti 1,0 mm), ktoré by mohli poškodiť naväzujúce technologické zariadenie. Tzn., že v praxi sú použité kompozície jadier v stupňoch I alebo II.

 2. Separácia na čistotu produktu

  Cieľom separácie je čistenie samotného produktu od feromagnetických nečistôt za účelom dosiahnutia čo najväčšej čistoty produktu. Separátor je v tomto prípade umiestnený hlavne na konci výrobného procesu, alebo v jeho priebehu na viacerých miestach. To je najúčinnejšia metóda. Magnetické jadrá roštov sú výkonovo osadené najsilnejšími NdFeB magnetmi, a kompozícia magnetického jadra je zostavená na zachytenie jemných až najmenších nečistôt (od 1,0 µm). Tzn., že v praxi sú použité kompozície jadier v stupňoch III – VI..

Konštrukcia a funkcia prietokového separátoru MF

Základnými časťami magnetického separátoru sú telo separátoru, komponenta separátoru a pripojovacie prvky. Telo trubkového tvaru je pevne namontované do potrubia materiálu pomocou pripojovacích prvkov. Telo je separačným priestorom. Veľkosť tela je určená veľkosťou (svetlosťou) potrubia separovaného materiálu a je dimenzovaná tak, aby samotným separátorom nedochádzalo k zníženiu prietoku separovaného média, alebo zmene prevádzkových podmienok.

Dimenzia materiálu tela je vždy taká, aby rešpektovala prevádzkové podmienky potrubia separovaného materiálu (tlaková odolnosť, zvary).

Komponenta je odnímatelná, a pozostáva z krycích trubíc, z posuvných magnetických jadier a z posuvného mechanizmu vr. tiahla.

Pri samotnom procese čistenia separátoru je komponenta odobratá z tela separátoru, aby samotné čistenie bolo prevedené mimo tok materiálu. Pomocou posuvného mechanizmu sú jadrá posunuté do hornej časti komponentu. Tým je dosiahnuté odmagnetovanie trubíc a zachytené FE-častice sa dajú z krycích trubíc ľahko očistiť.

Magnetické jadrá v trubiciach, vytvárajú magnetické pole, v ktorom sú magnetické častice, nečistoty indukované a pritiahnuté k povrchu trubíc, kde zostávajú zachytené, najviac na odvrátenej strane smeru prietoku média.

Separátor MF je inštalovaný do potrubného systému separovaného materiálu, podľa potreby vo zvislej, alebo vertikálnej polohe.

Prietokové separátory MF sú v štandardnej verzii pripravené k nasadeniu do tlakového potrubia so štandardným prevádzkovým tlakom do 6 Bar. V opčnom prevedení pripraví MAGSY separátor MF aj do vysokotlakového potrubia až do prevádzkového tlaku 7 ~ 40 Bar, vrátane certifikátu tlakovej skúšky, popr. rentgenové skúšky . Z hľadiska zabezpečenia prietoku média separátorom je konštrukcia tela separátoru dimenzovaná tak, aby prierez prietoku vždy odpovedal požadovanej dimenzii potrubia a prietok materiálu nebol separátorom brzdený.

Separátory MF sú štandardne vyrobené z materiálu nerez oceľ 1.4301. V opčnom prevedení pripraví MAGSY separátor aj do kyselého, alebo agresívneho prostredia, podľa potreby v materiáloch 1.4404, alebo 1.4571

Prietokový separátor MF-UP sa dá použiť aj v abrazívnych látkach, ale je potreba počítať so zvýšeným opotrebením a častejšou výmenou krycích trubíc (stena trubice je obrobená na hrúbku, ca. 0,6 mm). Jednoduchú výmenu krycích trubíc umožňuje hlavne konštrukcia separátoru typu MF-UP. Separátor MF je možné nasadiť do Ex prostredia. (úpravu prevedie MAGSY).

 

Informácie o bezpečnosti a kvalite separátorov

Dbáme na vysokú kvalitu magnetických separátorov

Magnetická jadrá v separátoroch MF

Magnetická jadrá sú umiestnené v krycích trubiciach, a sú posuvné vo vertikálnom smere komponentu. Samotné magnetická jadrá sa skladajú z permanentných, kruhových magnetov tvaru medzikružia a pólových (distančných) podložiek. MAGSY používa pre prietokové separátory MF magnetické medzikružie pr. 29, resp. 20 mm.

Magnetické jadrá separátorov MF sú vybavené silnými až veľmi silnými NdFeB magnetmi s axiálnou polarizáciou. Kompozícia jadra, tj. skladba magnetov a pólových podložiek je určovaná požadovaným magnetickým výkonom a cieľom separácie. Magnetický výkon je štandardne vyrábaný v šiestich stupňoch podľa cielu separácie.

Magnetická jadrá sú v každej chvíli plne zakryté, neboli uzatvorené v krycích trubiciach. Tým je zaistená trvalá ochrana jadier pred poškodením v prostredí tekutín. Počet jadier, resp. trubíc v separátoru MF je určený veľkosťou, typom a modelom separátoru.

Krycie trubice magnetických jadier sú vyrobené z bezšvových nerezových trubíc pr. 31, resp. 21 mm a sú strojárensky opracované na silu steny trubice 0,6 – 0,7 mm. Povrchová úprava trubíc separátorov typu MF je prevedená leštením, aby povrch trubíc bol hladký a prietok média nebol brzdený.

Všetky separátory MF vyžadujú pravidelné, manuálne čistenie trubíc od magnetických nečistôt. Počet čistení nie je možné určiť všeobecne. Vždy závisí na veľkosti podielu Fe nečistôt v samotnom médiu. Tejto hodnote je potreba prispôsobiť interval čistenia, pretože každý, neprimeraný nános nečistôt na trubiciach zásadne znižuje účinnosť separácie. Preto je použitie separátoru MF vhodné iba do nekontinuálnych prevádzok, kde je možné dodržať pravidelné, dostatočne početné manuálne čistenie trubíc.

Prietočný labyrint pri separátoroch MF

Počet trubíc a ich rozmiestnenie v tele separátoru tvorí overený labyrint prietoku.

Účinná funkcia všetkých trubicových separátorov je založená na týchto podmienkach:

 1. dostatočné magnetické indukcie na povrchu a v blízkosti trubíc roštov (hodnoty v G)
 2. silnej odtrhovej sile na samotnom povrchu trubíc roštov (hodnoty v N)
 3. správnom, účinnom prietočnom labyrinte trubíc v toku média

Nie teda na hlbokom magnetickom poli. Nečistota musí byť preto privedená do bezprostrednej blízkosti magnetickej trubice. Magnetické trubice v tele separátoru MF musia byť preto umiestnené v správnom labyrinte, aby všetky trubice vzájomne tvorili účinný prietočný labyrint. Teda „prietočný“ filter.

Metóda separácie cez trubicové separátory je veľmi účinná vo všetkých tekutých materiáloch, ale žiadna, ani tá najsilnejšia magnetická indukcia nie je schopná nahradiť funkciu dobrého labyrintu v systéme separácie cez trubicové separátory.

 

Spýtajte sa nás – poradíme vám!

Zákazková výroba je naša prednosť.

Typové označenie a produktová rada

MAGSY produkuje separátory v skupine MF v troch produktových skupinách ClassicUPEKO. Každá skupina je tvorená viacerými modelmi, podľa veľkosti magnetického separátoru. Jednotlivé produktové skupiny MF sa odlišujú, a rešpektujú potreby zákazníkov. Konštrukciou, designom a spracovaním s rozdielnou preferenciou na stupeň magnetickej sily, úrovňou komfortu v systéme čistenia aj v úrovni zaistenia bezpečnosti práce obsluhy.

Prietokový magnetický separátor MF – Classic

Prietokový magnetický separátor MF – UP

Prietokový magnetický separátor MF – EKO