Chcete dostať zdarma ponuku na separátor od našej firmy?
Samozrejme chcem
Pre suché zmesi
Pre tekuté zmesi
Ostatné typy magnetických separátorov
Ostatné odkazy
Magnetický separátor do textilných filtrov MTF

Magnetický separátor do textilných filtrov MTF

Práve pre potreby zachytávania, magnetickej separácie aj tých najjemnejších kovových magnetických nečistôt v kvapalinách boli vyvinuté tieto magnetické tyče inštalované do špeciálneho držiaku, ktoré všeobecne nazývame „Magnetické separátory do textilných filtrov“. V prípade ich inštalácie maximálne posilníte zachytenie týchto nečistôt a ušetríte náklady na veľmi častú výmenu filtrov z textilných tkanín, kedy našou internou štúdiou bolo dokázané, že takmer 45 % nečistôt, ktoré je potrebné zachytiť sú nečistoty magnetické a veľakrát tak malej veľkosti (pod 1,5 µm – majúce charakter „mazlavého bahna“), že ich filtre s obmedzenými rozmermi filtračných ôk nie sú schopné vôbec zachytiť.

Podrobnější info

Oblasti použitia

  • Chemický priemysel
  • Potravinársky priemysel
  • Farmaceutický priemysel
  • Strojárenský priemysel
  • Keramický priemysel
  • …a mnoho ďalších priemyselných odvetví, kde je potreba vychytávať kovové magnetické nečistoty z kvapalín prípadne podobných látok blízkych kvapalnému skupenstvu a sú prepravované cez filtračné zostavy

Magnetické riešenie

Magsy ponúka u Magnetických tyčí do textilných filtrov niekoľko stupňov magnetickej indukcie – magnetickej sily. Podľa typu materiálu, ktorý má cez magnetické tyče prúdiť je potrebné zvoliť vhodnú magnetickú silu, ktorou Vám naši odborníci v spolupráci s konzultáciou Vášho výrobného prostredia a technologických možností doporučí.

Pre niektoré separačné aplikácie je potrebné zvoliť hlbší magnetický obvod tak, aby boli kovové nečistoty čiastočne aj priťahované z väčšej vzdialenosti a následne pevne udržené (platí väčšinou pre magnetickú separáciu,

vychytávanie väčších feromagnetických nečistôt), pre niektoré aplikácie je treba naopak skrátiť hĺbku magnetického obvodu na čo najmenšiu možnú mieru tak, aby bola „upínacia“ sila čo najväčšia a aj najjemnejšie feromagnetické nečistoty (charakter mazlavého bahna) boli spoľahlivo po ich zachytení udržané. To všetko v kombinácii s veľmi tenkou stenou, ktorá oddeľuje kvapalinu od magnetov (väčšinou sa pohybujeme v hrúbkach 0,5 až 0,7 mm podľa zvolenej magnetickej sily a požiadaviek na kvalitu magnetickej separácie).

Viac o meraní magnetickej indukcie a hodnotách našich magnetických tyčí

V každom prípade ale platí, vždy je treba zaistiť čo najtesnejší kontakt kovovej nečistoty s magnetickou tyčou. V textilných filtroch býva väčšinou problém toto zaistiť a styk s magnetickými tyčami sa nahradzuje dlhšou dobou, po ktorú zotrvá kvapalina vo sviečkovom  filtre čo má za následok mimo iné predĺženie technologických časov. Preto naša firma ponúka tiež posilnenie magnetickej separácie inštaláciou dvoch magnetických tyčí do špeciálne upraveného držiaku magnetických tyčí. Tým sa nemusí predlžovať čas vo filtračnej jednotke a pravdepodobnosť zachytenia feromagnetických nečistôt sa tak zvyšuje práve kvantitatívnym posilnením magnetických tyčí v držiaku. Pre zaujímavosť si môžete stiahnuť graf, na ktorom je znázornené, ako klesá magnetická indukcia a odtrhová sila v závislosti na vzdialenosti od magnetickej tyče – to potvrdzuje fakt, že viac tyčí inštalovaných zvyšuje pravdepodobnosť zachytenia feromagnetických nečistôt.

Technické riešenie

Magnetické tyče sú inštalované do špeciálne vyvinutých držiakov priamo navrhovaných pre väčšinu rozmerov látkových filtrov, ktoré môžu pojať jednu alebo dve magnetické tyče. Držiak pohodlne a ergonomicky zapadne do drážky vo sviečkovom filtri a i pri jeho inštalácii je zaručená maximálna tesnosť celého systému. To, koľko tyčí je potrebné inštalovať, závisí na technológii výroby a požiadavkach zákazníka na výslednú magnetickú separáciu – viď. odstavec vyššie.

Magnety pre textilné filtre vyrábame v prevedení s jednou alebo s dvoma magnetickými tyčami:

Magnet pre textilné filtre s jednou tyčou

Magnet pre textilné filtre s jednou tyčou (MTF – 1) – skladá sa z jednej magnetickej tyče + nerezového nosiča pre jednu tyč

Magnet pre textilné filtre s dvoma tyčami

Magnet pre textilné filtre s dvoma tyčami (MTF – 2) – skladá sa z dvoch magnetických tyčí + nerezového nosiča pre dve tyče

Magnetické tyče

Finálna povrchová úprava je leštením s konečným povrchom garantovaným na hodnoty lesku Ra 0,02µm – pre čo najhladší povrch z dôvodu zamedzenia tvorby mikrošpár v ktorých by sa mohli nečistoty zdržovať a tvoriť tak nežiadúci vedľajší efekt „krustovanie“. Tento 100 % hladký povrch tiež zaručí veľmi pohodlné a bezproblémové čistenie

V spodnej časti magnetickej tyče je umiestnený čapový výstupok z dôvodu pohodlného a presného umiestnenia – inštalácia magnetickej tyče do jej držiaku

V hornej časti je navrhnuté zahĺbenie pre dokonalé zaistenie magnetickej tyče pri jej inštalácii do pomocného držiaku

Špeciálne navrhnutý tzv. otvorený magnetický obvod s kratším alebo dlhším oblúkom medzi pólovými nástavcami zaručí maximálnu magnetickú – odtrhovú silu pre Vaše potreby

Materiál v prevedení štandardne, nerezová oceľ 1.4301 / AISI 304. Na prianie pre potreby v prostredí s agresívnym pH môžeme dodať v materiálovom prevedení 1.4404 / AISI 316. Všetky materiály v kvalite podľa noriem EU s certifikáciou.

Teplotná odolnosť magnetických tyčí štandardne do 80 ˚C. Na Vaše prianie môžeme magnetickú tyč pripraviť pre použitie aj vo vyšších teplotách až do 200 ˚C (pre vyššie teploty prosím počítajte so snížením našich štandardných magnetických hodnôt rádovo o 10-20 % v závislosti na zvolenej teplotnej odolnosti).

 

Držiak magnetických tyčí

Povrchová úprava držiaku je tryskaním keramickými guličkami – výsledkom je jednoliaty matný povrch. Celkové riešenie je robustné, pevné a dovoluje aj náročnejšie zachádzanie.

V hornej časti držiaku magnetických tyčí sa nachádza teleskopický piest, ktorý zaručí fixné zaistenie magnetickej tyče v držiaku a tiež jeho veľmi pohodlné vytiahnutie pri čistení.

Veľmi dôležitým prvkom držiaku magnetických tyčí je perforovane odľahčená nerezová prepážka, ktorá slúži hlavne z bezpečnostných dôvodov k zaisteniu dokonalého oddelenia magnetických tyčí v prípade čistenia (platí pre variantu s inštalovanými dvoma tyčami).

Magnetické tyče sú veľmi silné a NIKDY nesmie dôjsť k ich spojeniu (dbajte prosím zvýšenej opatrnosti pri manipulácii – v prípade spojenia ich veľmi ťažko oddelíte a hrozí scvaknutie prstov na rukách)

Čistenie magnetických tyčí

Po vytiahnutí magnetickej tyče (v prípade, že by ste zvolili do Vášho držiaku dve magnetické tyče vyťahujte jednu po druhej) z držiaku túto tyč jednoducho zotrite v smere jej osi. Vzhľadom k tomu, že magnetický obvod je na oboch stranách magnetickej tyče zakončený v dostatočnej miere pred jej koncom, kovové nečistoty veľmi pohodlne odpadnú. Je však veľmi dôležité tento proces vykonávať v ochranných pracovných pomôckach aby nedošlo k poraneniu rúk ostrými kovovými nečistotami, ktoré môžu byť tiež na tyčiach nachytané.

Spýtajte sa nás – poradíme vám!

Zákazková výroba je naša prednosť.