Chcete dostať zdarma ponuku na separátor od našej firmy?
Samozrejme chcem
Pre suché zmesi
Pre tekuté zmesi
Ostatné typy magnetických separátorov
Ostatné odkazy
Magnetický separátor s výsuvnými rošty MSV - Classic

Magnetický separátor s výsuvnými roštami MSV – Classic

Magnetický separátor MSV – Classic je základným a najrozšírenejším typom manuálne čisteného roštového separátoru, doposiaľ používaného v sypkých zmesiach.

Veľkostné modely a riešenia separátoru
MSV-Classic je vyrábaný buď pre pripojenie do kruhového, alebo hranatého potrubia.

Příklady použití

Podrobnější info

MSV-Classic štandardne vyrábané modely, veľkosti:

 • Pre kruhové potrubie o priemeroch: 100; 150; 200; 300; 400 mm
 • Pre hranaté potrubie o rozmeroch: 100×100; 150×150; 200×200; 300×300; 400x400mm

V prípade potreby (atypické pripojovacie rozmery, nedostatočná stavebná výška) je MAGSY pripravená vyrobiť MSV Classic v upravených rozmeroch podľa dispozície, na zákazku.

Hlavnou prednosťou separátoru MSV – Classic:

 • Spoľahlivá separácia – labyrint dvoch poschodí roštov.
 • Vysoká úroveň separácie – použitie najsilnejších NdFeB magnetov, a zníženie straty magnetickej sily presným obrobením krycej trubice jadra na hrúbku max. 0,6 mm.
 • Voliteľný stupeň magnetickej výbavy jadier v stupňoch I, – VI. – správne riešenie úlohy separácie v závislosti na prevádzkových podmienkach a cieli separácie.
 • Vysoká úroveň strojárenského spracovania – najlepšie použité materiály, vysoká presnosť strojného opracovania, odolnosť, trvanlivosť, montážna pripravenosť.
 • Užívateľsky príjemný systém čistenia – systém vytiahnuteľných roštov a jadier,zníženie strát pracovného času obsluhy.

Podľa cielu magnetickej separácie, tj. buď ochrany technológie, alebo ochrany produktu média a tiež podľa prevádzkových podmienok úlohy je separátor možné vybaviť z hľadiska magnetického výkonu rôznou kompozíciou magnetického jadra, a to vo všetkých štyroch štandardizovaných stupňoch. Tzn., buď je uprednostnená hodnota magnetickej indukcie, alebo je potreba preferovať hodnotu odtrhovej sily. Podľa týchto kritérií je volená kompozícia jadra v stupňoch I. až VI.

Rošty a magnetické jadrá MSV-Classic sú samostatne výsuvné. Tento systém zabezpečuje možnosť pohodlného a dobrého systému čistenia roštov od Fe nečistôt. Pri čistení roštov je však z hľadiska bezpečnosti práce potreba opatrnosti pri manipulácii s vytiahnutými roštami a jadrami (neopatrná manipulácia = nebezpečie úrazu na prstoch na rukách).

Poznámka
Pre ďalšie uľahčenie procesu očistenia magnetických roštov a obzvlášť pre zvýšenie bezpečnosti práce pri čistení roštov MSV-Classic vyrába MAGSY špeciálne čistiace prípravky.

Základná technická špecifikácia MSV-Classic

Magnetické vybavenie

 • veľmi silné NdFeB magnety, v krycích trubiciach.
 • magnet medzikružie vonkajší Ø= 29 mm, Trubice vonkajší Ø= 31-32 mm podľa magnetic. výkonu

Teplotná odolnosť magnetického materiálu

 • štandardne: do 80 ˚C
 • opčne : až do 150 ˚C

Magnetický výkon

Systém roštov

 • stacionárne, vyťahovacie rošty a vyťahovacie magnetické jadrá

Labyrint prepadu

 • magnetické rošty minimálne v dvoch poschodiach

Materiál skrine, roštov

 • štandardne: nerezová oceľ 1.4301 / AISI 304.
 • opčně: nerezová oceľ 1.4404 / AISI 316L (pre kyslé pH)

Materiál dvierok

 • štandardne: nerezový plech, v kvalite podľa skrine
 • opčně: plexisklo PMMA (Polymethylmethakrylát).

Materiál tesnenia dverí

 • štandardne: gumové tesnenie v kvalite podľa úlohy separácie a prevádzkových podmienok
 • opčne: potravinárske tesnenie v konformite do potravinárskeho priemyslu

Všetky materiály sú certifikované v kvalite podľa noriem EU.

Povrchové úpravy

 • vonkajšie plochy skrine a rám roštu: strojne tryskaním keramickou zmesou
 • vonkajší povrch trubíc roštu: strojne tryskaním, alebo leštením v opcii
 • vnútorné povrchy skrine sú strojovo otryskané. Pre potravinársky priemysel sú zákutia a zvary vnútri skrine opracované podľa požiadaviek potravinárskych noriem (opcií).

Pripojovacie prvky

 • štandardne prírubou podľa príslušného rozmeru potrubia
 • alebo voliteľne JACOB sponou podľa príslušného rozmeru potrubia

Protipríruby sú súčasťou výrobku. Iné pripojovacie prvky (napr. „hladká trubka“) ako neštandardné prevedenie je možné v opcii

Strojárenské spracovanie

všetko strojárenské opracovanie je vykonávané na strojoch vlastnej výrobnej základne a vlastnej strojárenskej technológie MAGSY CZ.

Zvary dielcov

vyrobené podľa požiadaviek platných technologických noriem pre zváranie nerezových materiálov. Náročnou výstupnou kontrolou zvarov je zaručená vysoká výstupná kvalita.

Čistiace prípravky k MSV

MAGSY, ako výrobca magnetických separátorov sa veľmi orientuje na zjednodušenie spôsobu a zvýšeniu komfortu čistenia vlastných separátorov. Pre zjednodušenie samotného čistenia manuálnych separátorov vyrába  MAGSY čistiace prípravky, ktoré sú ponúkané ako dodatočné, fakultatívne zariadenie výbavy k separátorom.

Čistiaci prípravok k MSV-Classic slúži pre zjednodušenie procesu čistenia, k zvýšeniu komfortu čistenia a taktiež pre zvýšenie bezpečnosti práce pri manipulácii s magnetickými roštami. Materiál : nerezový plech 1.4301

Postup práce s čistiacim prípravkom:

 • rošt s jadrá sa upevnia do držiaku na čistiacom prípravku  (č.1)
 • po odistení spony (c.2) sa jadrá vytiahnu z roštu (č.3)
 • samostatné jadrá, vytiahnuté z roštu sa uložia do samostatnej priehradky (č.4), kde sú kryté pred vlastným poškodením a znečistením a súčastne sú tak zabezpečené z hľadiska úrazu.
 • samostatný, prázdny rošt je potom bez magnetického pola a Fe nečistoty z neho voľne odpadnú do odpadovej schránky. Zbytkové nečistoty sa jedoducho zotrú štetcom.

Využitie čistiaceho prípravku:

 • zvyšuje komfort čistenia
 • zvyšuje bezpečnosť práce
 • zvyšuje trvanlivosť magnetických jadier

MAGSY doporučuje využívať čistiace prípravky k čisteniu separátorov.