Chcete dostať zdarma ponuku na separátor od našej firmy?
Samozrejme chcem
Pre suché zmesi
Pre tekuté zmesi
Ostatné typy magnetických separátorov
Ostatné odkazy
Doskový magnetický separátor MSP / Magnetická lucerna

Doskový magnetický separátor MSP / Magnetická lucerna

Magnetický separátor doskový patrí medzi separátory s najširším spektrom použitia. Je vhodné ho použiť pre separáciu kovových nečistôt z materiálov s horšími sypnými vlastnosťami (napr. materiály, ktoré sa klenbujú) a tiež pre abrazívne materiály. Magnetická lucerna umožňuje separovať aj väčšie nečistoty.

Podrobnější info

Podmienkou inštalácie tohoto separátoru je prerušenie toku materiálu v okamžiku jeho čistenia.

Magnetický doskový separátor je určený pre separácui zo sypkých materiálov dopravovaných gravitačne v potrubí a je teda nutné ho inštalovať vo zvislej, prípadne šikmej polohe, vždy však tak, aby separovaný materiál potrubím dobre prepadával.

Priemyslové odvetvia použitia MSP

Magnetická lucerna nájde svoje uplatnenie vo väčšine prevádzok, kde je potrubím gravitačne prepravovaný materiál. Veľkou výhodou tohoto typu separátoru je, že umožňuje separovať magnetické kovy aj zo zle priepustných, klenbu tvoriacich aj abrazívnych produktov.

Odvetvia použitia

  • potravinársky priemysel
  • výroba stavebných hmôt
  • a ďalšie odvetvia, kde je spracovávaný suchý, aj zle sypný materiál

Magnetický doskový separátor môže byť osadený feritovými aj veľmi silnými neodymovými magnetmi.

 

Oblasti použitia v priemyslových prevádzkach

  1. Separácia na ochranu technológie v prevádzke

    V prípade, že je separátor inštalovaný za účelom ochrany výrobnej technológie, tak je obvykle osadený feritovými magnetmi. Takto vybavený separátor umožňuje separovať skôr väčšie kovové nečistoty tak, aby bolo znížené riziko poškodenia následnej výrobnej technológie. Aj pre toto využitie je možné separátor osadiť aj veľmi silnými neodymovými magnetmi. Vždy záleží na konkrétnej situácii.

  2. Separácia na čistotu produktu

    Vždy záleží na cieli magnetickej separácie. Je možné použiť separátor s feritovými aj veľmi silnými neodymovými magnetmi. Doskový separátor je vhodné umiestiť nielen do konečnej fáze výrobného procesu do finálnej výstupnej separácie, ale tiež do predchádzajúcich fáz výroby tak, aby došlo k postupnému zachyteniu maximálneho množstva feromagnetických nečistôt v rôznych stupňoch výroby.

Konštrukcia a funkcia magnetickej lucerny MSP

Magnetické doskové separátory sa vždy skladajú z dvoch magnetických „dvierok“ umiestnených proti sebe. V toku materiálu nie je žiadna prekážka, čím je dosiahnuté toho, že nedochádza k upchatiu separátoru a materiál netvorí klenby.

Magnetické dvierka sú osadené feritovými alebo neodymovými magnetmi a to takým spôsobom, že sú vytvorené štyri magnetické obvody, ktorými materiál prepadáva. A vďaka tomuto veľkému množstvu magnetických oblúkov je dosiahnuté vysokej miery zachytenia feromagnetických nečistôt.

Pre aplikácie, kde je vyžadovaná vysoká kvalita separácie, alebo je vyšší výskyt feromagnetických nečistôt, MAGSY vyvinulo doskový separátor so siedmymi magnetickými obvodmi!

K zachyteniu nečistôt dochádza priamo na magnetických dvierkach, na ktorých sú kovy držané. Dvierka sú vybavené ochrannou strieškou („nosom“). Tento nos je na dvierkach v mieste, kde je konstrukčně najvyššia odtrhová sila magnetu. Zachytený kov je tu držaný najväčšou možnou silou tak, aby nedošlo k jeho strhnutiu späť do toku materiálu. Naviac týmto „nosom“ je zachytený kov aj mechanicky chránený, aby nedošlo k vyššie zmienenému strhnutiu kovov do materiálu.

Magnetická lucerna je vybavená nastaviteľnou strieškou umiestnenou uprostred prierezu potrubia. Táto strieška smeruje separovaný materiál na obe magnetické dvierka a zvyšuje tak kvalitu magnetickej separácie. Rozhrňovacia strieška je ľahko nastaviteľná (možnosť nastavenia uhlu striešky). V prípade, že je separovaný materiál, ktorý neumožňuje použitie tejto striešky (dochádzalo by tu k upchávaniu separátoru), je možné ju rýchlo demontovať.

Doskový separátor pre abrazívne materiály

Tento typ magnetického odlučovača je možné použiť aj pre separáciu z abrazívnych materiálov. V týchto prípadoch vykonávame vyvložkovanie všetkých plôch, ktoré sú v styku s materiálom, odolným protiabrazívnym polyuretánom.

MAGSY disponuje znalosťami a dlhodobými skúsenosťami v zostavovaní magnetických obvodov doskových separátorov, v závislosti na separovanom médiu, jeho vlastnostiach a na cieli separácie.

Typové označenie a produktová rada

MAGSY produkuje separátory MSP ve třech produktových skupinách: ClassicUPMDV. MAGSY produkuje separátory MSP v troch produktových skupinách: Classic, UP, MDV. Každá skupina je tvorená viacerými modelmi, podľa veľkosti magnetického separátoru. Jednotlivé produktové skupiny MSP sa odlišujú podľa potrieb zákazníkov. Konštrukciou, designom a spracovaním s rozdielnou preferenciou na stupeň magnetickej sily, úrovňou komfortu v systéme čistenia aj v úrovni zaistenia bezpečnosti práce obsluhy. Pre prevádzky, kde je vysoký výskyt feromagnetických nečistôt, vyrába MAGSY doskové separátory s automatickým čistením,

Doskový magnetický separátor MSP – Classic

Doskový magnetický separátor MSP – UP

Magnetické dvere MDV