Chcete dostať zdarma ponuku na separátor od našej firmy?
Samozrejme chcem
Pre suché zmesi
Pre tekuté zmesi
Ostatné typy magnetických separátorov
Ostatné odkazy
Prietokový magnetický separátor MF - Classic

Prietokový magnetický separátor MF – Classic

Magnetický separátor MF – Classic je základným, východiskovým typom manuálne čisteného prietokového separátoru, používaného v tekutých zmesiach.

Podrobnější info

Veľkostné modely, a riešenia separátoru

MF-Classic je v MAGSY štandardne vyrábaný pre pripojenie do kruhového potrubia vo veľkostiach

 • DN: 50; 65; 80; 100; 150; 200; 250 mm

Separátor je do potrubia pripojovaný štandardnými pripojovacími prvkami, prírubami.

Podľa cielu magnetickej separácie, tj. buď ochrany technológie, alebo ochrany produktu média a tiež podľa prevádzkoých podmienok úlohy, je separátor možné vybaviť z hľadiska magnetického výkonu rôznou kompozíciou magnetického jadra, a to vo všetkých šiestich štandardizovaných stupňoch.

Tzn. buď je uprednostnená hodnota magnetickej indukcie, alebo je treba preferovať hodnotu odtrhovej sily. Podľa týchto kritérií je volená kompozícia jadra v stupňoch I. až VI.

Magnetické jadrá MF-Classic sú v komponente vertikálne posúvané. Tento systém zabezpečuje možnosť pohodlného a dobrého systému čistenia trubíc od FE-nečistôt.

Súčastne je týmto systémom zaistená ochrana mag. jadier pred erozívnym pôsobením v prostredí tekutín.

 

Hlavnou prednosťou separátoru MF – Classic

 • Spoľahlivá separácia – osvedčený labyrint v praxi
 • Vysoká úroveň separácie – použitie silných NdFeB magnetov, a zníženie straty magnetickej sily presným obrobením krycej trubice na minimálnu hrúbku steny.
 • Voliteľný stupeň magnetickej výbavy jadier v stupňoch I – VI  – správne riešenie úlohy separácie v závislosti na prevádzkových podmienkach a cieli úlohy
 • Vysoká úroveň strojárenského spracovania – najlepšie, certifikované materiály, vysoká presnosť strojného opracovania, odolnosť, trvanlivosť, montážna pripravenosť
 • Používateľsky príjemný systém čistenia – systém posuvných jadier, ochrana magnet. jadier proti poškodeniu v tekutinách.

Prietokový magnetický separátor MF – Classic

Prietokový magnetický separátor MF – Classic

Prietokový magnetický separátor MF – Classic

 

 

Informácie o bezpečnosti a kvalite separátorov

Dbáme na vysokú kvalitu magnetických separátorov

Základná technická špecifikácia MF-Classic

Magnetické vybavenie

 • veľmi silné NdFeB magnety, v krycích trubiciach.
 • magnet medzikružie vonkajší Ø= 29 a 20 mm, počet magnetických jadier o Ø 29 mm
  resp. Ø 20 mm je určovaný veľkostným modelom MF-classic a prietočným labyrintom

Teplotná odolnosť magnetického materiálu

 • štandardne: do 80˚C
 • opčne: až do 150˚C

Magnetický výkon

Základná technická špecifikácia MF-Classic

Magnetické vybavenie

 • veľmi silné NdFeB magnety, v krycích trubiciach.
 • magnet medzikružie vonkajší Ø= 29 a 20 mm, počet magnetických jadier o Ø 29 mm
  resp. Ø 20 mm je určovaný veľkostným modelom MF-classic a prietočným labyrintom

Teplotná odolnosť magnetického materiálu

 • štandardne: do 80˚C
 • opčne: až do 150˚C

Magnetický výkon

Systém magnetických jadier v trubiciach

 • Krycie trubice: vonkajší Ø 31 mm, resp.  Ø 21 mm
 •  uzavreté jadrá v trubiciach, jadrá sú vertikálne posuvné v komponente

Labyrint prietoku

 • počet mag. jadier v trubiciach v tele separátoru je určovaný veľkostným modelom MF-classic pri rešpektovaní požiadaviek účinnej separácie a zabezpečenie plynulého prietoku média .

Materiál separátoru

 • štandardne: nerezová oceľ 1.4301 / AISI 304.
 • opčne: nerezová oceľ 1.4404 / AISI 316L, príp. 1.4571 / AISI 316Ti (pre kyslé pH)

Materiál tesnenia tela, a komponenty

  • štandardne: Silikónové tesnenie v kvalite podľa úlohy separácie a pr. podmienok
  • opčne:  EPDM potravinárske tesnenie v konformite do potravinového priemyslu

  Všetky materiály sú certifikované v kvalite podľa noriem EU.

Povrchové úpravy

 • vonkajšie  plochy tela a komponenty separátoru: strojovo tryskané jemnou, keramickou zmesou
 • vonkajší povrch krycích trubic: leštený
 • vnútorné povrchy tela technologicky očistené, strojovo neupravované,

Pripojovacie prvky

 • štandardne pevnou prírubou podľa príslušného diametru potrubia DN/PN
 • voliteľne volnou prírubou, alebo šróbením podľa příslušného diametru DN/PN

Protipríruby sú súčasťou výrobku.  Iné pripojovacie prvky ako neštandardné prevedenie je možné v opcii.

Strojárenské spracovanie

 • všetko strojárenské opracovanie je robené na strojoch vlastnej výrobnej základne a vlastnej strojárenskej technológie MAGSY CZ.

Zvary dielcov

Robené podľa požiadaviek platných technologických noriem pre zváranie nerezových materiálov. Náročnou výstupnou kontrolou zvarov je zaručená vysoká výstupná kvalita.

 

Spýtajte sa nás – poradíme vám!

Zákazková výroba je naša prednosť.

Navrhneme správny typ aj model separátoru vrátane magnetického výkonu a labyrintu pre zadanú úlohu separácie. Potrebujeme k tomu poznať prevádzkové podmienky, parametre média a Fe-nečistôt.

Čistiaci prípravok k MF – Classic a MF – UP

MAGSY, ako výrobca separátorov, sa veľmi orientuje na zjednodušenie spôsobu čistenia vlastných separátorov a zvýšenie komfortu čistenia.

Pre zjednodušenie samotného čistenia manuálnych separátorov vyrába MAGSY čistiace prípravky, ktoré sú ponúkané ako dodatočné, fakultatívne zariadenie výbavy k separátorom.

Čistiaci prípravok k MF-classic a MF-UP slúži pre zjednodušenie procesu čistenia, ku zvýšeniu komfortu čistenia a taktiež pre zvýšeneie bezpečnosti práce pri manipulácii s magnetickými komponentami separátoru.

Materiál :  nerez 1.4301

Postup práce s čistiacim prípravkom

 1. komponenta sa odmontuje z tela separátoru, a premiestni sa na sedlo čistiaceho  prípravku. Tiahlo výsuvného mechanizmu zostává zasunuté dole, tzn., že jadra sú  v spodnej pozícii trubíc. Magnetizmus pridržuje FE nečistoty  na povrchu trubíc.  nevytiahnuté = jadrá zostávajú v spodnej pozícii trubíc.
 2. tiahlo mechanizmu sa vytiahne až do hornej pozície. Tým sú taktiež aj magnetické jadrá  premiestnené do horného priestoru trubíc v komponente. Tak dôjde k presunutiu magnetického pola do horného priestoru komponenty a k odmagnetovaniu trubíc v mieste separačného priestoru.
 3. týmto spôsobom dôjde k prerušeniu magnetického pola, ktoré pridržovalo vyseparované FE nečistoty na trubiciach. Nečistoty potom samovoľne odpadnú do misky pre odpad.
 4. zbytky FE nečistôt, držiace na trubiciach len slabým paramagnetizmom sa ľahko očistia pomocou štetca.

Využitie čistiaceho prípravku

 • zvyšuje komfort čistenia
 • zvyšuje bezpečnosť práce, a napomáha udržovať poriadok na pracovisku.
 • zvyšuje trvanlivosť magnetických jadier

MAGSY doporučuje využívat čisticí přípravky k čištění separátorů