Magnetické separátory sú kľúčovým prvkom v priemysle, ktorý účinne pomáha oddeľovať magnetické a kovové častice z rôznych materiálov.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo sú magnetické separátory základným zariadením v priemysle, je ich schopnosť oddeliť nežiaduce nečistoty od materiálov. V týchto oblastiach sa často stáva, že počas výrobného procesu sa v niektorej fáze procesu objavia kovové alebo magnetické častice, čo vedie k zhoršeniu kvality konečného výrobku. Zabezpečujú tiež, aby nedochádzalo k opotrebovaniu a poškodeniu výrobných zariadení. Tým sa predlžuje životnosť a spoľahlivosť zariadenia a znižujú sa náklady na opravy.

Čo je magnetický bubnový separátor MB?

Magnetický bubnový separátor (MB) využíva silné magnetické pole na zachytenie a oddelenie magnetických nečistôt od materiálov, ktoré ním prechádzajú.

Magnetický bubnový separátor pozostáva z robustného valcového telesa. Tento valec alebo bubon je vyrobený z nekovového materiálu a býva odolný voči vysokým teplotám a korózii.

Vo vnútri valca je nainštalovaný silný magnet, ktorý vytvára silné magnetické pole.

Potom sa materiál alebo surovina dostane na povrch magnetického bubnového separátora. Ten sa otáča a pri otáčaní sa vytvára magnetické pole, ktoré dokáže veľmi účinne zachytiť magneticky citlivé častice na svojom plášti, a tým ich oddeliť od materiálu. Zachytené častice sú pevne spojené s povrchom separátora, zatiaľ čo zvyšný materiál pokračuje vo výrobnom procese.

Bubnový separátor sa potom ručne alebo automaticky vyčistí a nečistoty sa odstránia.

Výhody magnetického bubnového separátora

Magnetický bubnový separátor je veľmi účinný pri oddeľovaní magneticky citlivých častíc, čo vedie k vysokej kvalite konečných produktov. Tento typ separátora si tiež nevyžaduje náročnú údržbu alebo čistenie. Magnetické bubnové odlučovače sú vhodné pre širokú škálu výrobných a priemyselných aplikácií, ako je ťažba, metalurgia, recyklácia, chemické a potravinárske spracovanie.

Čistenie magnetického bubnového separátora

Počas prevádzky sa na povrch odlučovača prichytávajú kovové nečistoty, ktoré sa musia pravidelne odstraňovať, aby sa zachovala účinnosť odlučovača.

1. Ručné čistenie

Táto metóda sa najčastejšie používa najmä pri menších bubnových separátoroch. Používajú sa špeciálne nástroje, ako napríklad škrabka. Tento postup je jednoduchý, ale vyžaduje si, aby sa o čistenie pravidelne starala oprávnená osoba.

2. Automatické čistenie

Pre výrobu s nepretržitou prevádzkou je ideálny voľný bubnový separátor s automatickým čistením. Naprogramovaný mechanizmus ich automaticky vyberá a zhromažďuje v samostatnej nádobe, ktorú potom stačí raz za čas vybrať. Mimochodom, môžete si to pozrieť aj na našej animácii.

Materiál, ktorý obsahuje červeno označené častice železa, vstupuje do magnetického boxového separátora MBZ otvorom v hornej časti separátora.

Tie padajú na rotujúci magnetický bubon umiestnený v konštrukcii skrine. Pri náraze sa kovové častice zachytia na rotujúcom magnetickom bubne.

Keď materiál spolu s kovovými časticami dosiahne spodnú fázu, materiál spadne samostatne do ľavej komory a častice pokračujú ďalej. Až v ďalšej fáze otáčania sa tiež oddelia od bubna, ale odpadnú do samostatnej a oddelenej komory.

Pre odbornú pomoc a konzultácie sa neváhajte obrátiť na spoločnosť MAGSY, najväčšieho výrobcu magnetických separátorov v Českej republike.